Japan foreslår CO2-skatt for skipsfart

Den japanske regjeringen vil ha en internasjonal skatt på 56 dollar per tonn CO2-utslipp fra skip i 2025. Norge støtter ikke forslaget, men vil sammen med EU ha andre tiltak som skal ha sterkere effekt.

CO2-skatt eller kvotesystem og drivstoffstandarder? IMO har mye å diskutere før de blir enige om en strategi for å nå ambisjonene om utslippskutt.
CO2-skatt eller kvotesystem og drivstoffstandarder? IMO har mye å diskutere før de blir enige om en strategi for å nå ambisjonene om utslippskutt. (Foto: Tore Stensvold)

Den japanske regjeringen vil ha en internasjonal skatt på 56 dollar per tonn CO2-utslipp fra skip i 2025. Norge støtter ikke forslaget, men vil sammen med EU ha andre tiltak som skal ha sterkere effekt.

FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO skal i juni behandle forslag til nye tiltak for å redusere utslipp fra skipsfarten.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå