OFFSHORE

Ja til gassrør til Grenland

HERØYA: Yaras produskjonsanlegg på Herøya vil dra store fordeler av en sikker gassforsyning med rør fra Vestlandet. FOTO: GISLE NOMME/YARA
HERØYA: Yaras produskjonsanlegg på Herøya vil dra store fordeler av en sikker gassforsyning med rør fra Vestlandet. FOTO: GISLE NOMME/YARA
Anders J. Steensen
18. feb. 2005 - 15:25

- Dette er en stor dag for oss. Dette har vi kjempet for lenge, sier direktør Grant Gundersen i Naturgass Grenland.

Industrien i Grenland har kjempet i mange år om å få lagt et gassrør til landets største industriklynge. Både Hydro, Yara og Borelalis er avhengige av nye sikre leveranser av gass for å videreutvikle virksomhetene i Telemark.

- Amoniakkfabrikken ved Herøya bruker alene like mye gass som et gasskraftverk. Dette åpner for ekspansjon i området. Men det åpner også for bruk av gass i store deler av Østlandet, sier Gundersen.

Administererende direktør Roy Vardheim i Borealis presiserer at et gassrør til den petrokjemiske industrien i Grenland er avgjørende for industriens fremtid.

Stortingsrepresentant

Sigvald Oppebøen Hansen (Ap) sier i en kommentar til NRK at det er all grunn til å juble. Han tviler på at noe kan stoppe et gassrør til Grenland nå.

Statkraftverkene sammen med Skagerak energi planlegger å bygge et gasskraftverk med CO 2-håndtering i Grenland.

Grant Gunderen regner med at dagens politiske gjennombrudd bringer realiseringen av dette prosjektet et langt skritt nærmere.