IT

It-sjefer får ikke involvere seg i strategi

– Jobber mer som brannslukkere, slås det fast i ny rapport.

SLIPPER IKKE TIL: Fristen som fornyingsminister Rigmor Aasrud har satt for å flytte tjenester til nettet er knapp, og den kan ryke fordi it-sjefene ikke slipper til med sine ideer.
SLIPPER IKKE TIL: Fristen som fornyingsminister Rigmor Aasrud har satt for å flytte tjenester til nettet er knapp, og den kan ryke fordi it-sjefene ikke slipper til med sine ideer. Bilde: Colourbox

Staten begynner å få dårlig tid med å komme i mål med digitalisering av offentlige tjenester.

Målet er å få de største oppgavene på nett allerede neste år, og jobben skal fullføres i 2015.

Men 60 prosent av virksomhetene som selv skal gjennomføre digitaliseringen tror tidsfristen vil ryke.

Fersk i dag

Dette kommer frem i den siste rapporten om status for strategisk bruk av it i privat og offentlig sektor, "It i praksis" fra Rambøll.

Rapporten er laget på oppdrag for Dataforeningen og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).

Grunnlaget er en spørreundersøkelse blant it-ledere og administrative ledere i de 500 største virksomhetene i begge sektorer.

Rapporten er delt i to, der resultatene for offentlig sektor legges frem på Digitaliseringskonferansen i regi av Difi torsdag morgen.

Privat sektor får sitt først til høsten.

Startskuddet

Rapporten stiller spørsmålet om man er posisjonert til å fullføre den utviklingen man har signalisert:

Digitaliseringsprogrammet var startskuddet i fjor, og før påske kom stortingsmeldingen Digital Agenda. Her er digitalisering sentrale tiltak. Alle tjenester med et volum på over 5000 transaksjoner årlig skal på nett.

Gevinsten skal bli bedre kvalitet på tjenestene og frigjøre ressurser til velferdsoppgaver.

Les også: Norges mest lovende teknologier

Brannslukkere

Årsakene til at fristen ligger an til å ryke er flere. Mye handler om finansiering og gjennomføringsevne. Spesielt kommunene savner drahjelp fra sentralt hold.

Strategien i ledelsen skaper også hindringer: It-sjefene trekkes ikke med i ledergruppen over alt.

– De jobber mer som brannslukkere. Fikser feil når de oppstår og benyttes ikke som strategiske ressurser i arbeidet med å bruke teknologi til å jobbe bedre, viser rapporten.

Dermed har det heller ikke etablert seg konkrete mål å strebe etter.

– Det kan være noe så konkret som å skulle redusere saksbehandlingstiden, illustrerer Jon Oluf Brodersen i Dataforeningens it-politisk råd og konserndirektør for ikt hos Nokas.

– Det bør jo være et mål at teknologien skaper grunnlag for bedre kvalitet på tjenestene. Imidlertid ser vi at de fleste mangler en hensikt med å digitalisere dem, sier han til Teknisk Ukeblad.

MER: It-sjefene må få flere oppgaver enn å drifte hardware, ifølge direktør Morten Skodbo hos Rambøll Management Consulting. Espen Zachariassen

Får ikke tenke

Noen får rett og slett ikke lov til å tenke strategi, men må holde seg til å sørge for den daglige driften.

– Man må kunne våge å tenke litt nytt. Noen it-sjefer bør få en slik rolle, mener direktør Morten Skodbo hos Rambøll Management Consulting, som har ledet arbeidet med rapporten IT i praksis.

Men nå er det ikke alle it-sjefer med driftsansvar som uten videre har kompetanse eller evner til å plasseres i ledergruppen.

– Det som da skjer er at strategibiten blir liggende. Det er viktig å sikre at noen ivaretar den strategiske tenkningen rundt it. I noen tilfeller bør det kanskje etableres en egen rolle for dette som ikke er koblet til drift, mener Skodbo.

Les også: Bare åtte prosent av kvinnene i IT-bransjen jobber med utvikling

FART: Jon Oluf Brodersen i Dataforeningens it-politisk råd tror at mer konkrete mål kan få fart på digitaliseringen i stat og kommune. Espen Zachariassen

Til toppen

Styringsproblemet går helt til toppen i staten, ifølge Dataforeningen.

Brodersen mener at styringen ikke blir tøff nok når ansvaret ligger hos Fornyingsdepartementet (FAD) og Difi.

– Her kan det bli spennende å se om regjeringsskiftet fører til en endring. Dataforeningen anbefaler heller en konsernmodell, der ett departement får makt, myndighet og finansiering til å gjennomføre endringene, Da kan virksomhetene få mye klarere signaler om hva som skal til, mener Brodersen.

I Danmark er en slik nasjonal it-sjef plassert i Digitaliseringsstyrelsen i Finansministeriet. Ingen god idé, ifølge Dataforeningen.

– Da kan det bli for mye fokus på det økonomiske fremfor teknologiens effekt på kvaliteten på tjenestene, sier Brodersen.

– Ikke bra nok

Difi har det operative ansvaret for å digitalisere de offentlige tjenestene.

Her er direktør Hans Christian Holte enig i at fremdriften i digitaliseringen ikke er god nok.

– Det går for sakte, selv om vi går i riktig retning. Men mye er skjedd siden starten på Digitaliseringsprogrammet i fjor, sier Holte til Teknisk Ukeblad.

Han er også med på at teknologien ikke har fått nok innpass i ledelsen.

– Men der er vi ikke alene. Dette er en grunnleggende svakhet i både private og offentlige virksomheter, sier Difi-sjefen.

Les også: Den ultimate oppskriften på IT-sikkerhet

TREGT: Difi-direktør Hans Christian Holte er enig i at digitaliseringen går for sakte, men tror ikke tøffere styring løser alt. Espen Zachariassen

Tidspress er nok

Derimot er ikke Difi-sjefen så sikker på at det er rett å konkludere med at dette fører til tåkete mål som demper inspirasjonen slik at tidsfristen i 2014 og 2015 risikerer å ryke.

– Knapt med tid til å gjennomføre digitaliseringen kan være en drivkraft i seg selv til å komme i mål i tide, tror Holte.

Og han er ikke enig i at mer makt og myndighet gir en raskere utvikling.

– Diskusjonen om en sentral it-direktør, et eget it-departement eller lignende ideer har jeg hørt mange ganger. Her gjelder det å utnytte de mulighetene som finnes fremfor å bruke for mye ressurser på å diskutere organisering, mener Holte.

Les også:

– Industri og infrastruktur er enkle mål for cyberkriminelle  

Moderne bygg skal levere strøm og overvåkes med sensorer

Vil merke telefoner med dårlige antenner