IT

It-bedriftene tregest på sosiale medier

SINKER: Kunnskapsbedriftene er avhengige av at omverden kjenner til deres spisskompetanse, men er sinker når det gjelder å benytte sosale medier til formålet.
SINKER: Kunnskapsbedriftene er avhengige av at omverden kjenner til deres spisskompetanse, men er sinker når det gjelder å benytte sosale medier til formålet. Bilde: Colourbox
Espen Zachariassen
7. jan. 2011 - 10:34

Abelia-undersøkelsen

  • Undersøkelsen består av 50 telefonintervjuer med toppledere fra medlemsbedrifter hos Abelia med mer enn 20 ansatte.
  • Bedriftene tilhører følgende bransjer: Forskningsinstitusjoner, kreative yrker, konsulenter og it-bedrifter.
  • Intervjuene ble i hovedsak gjennomført i 3. kvartal 2010.

4 av 10 kunnskapsbedrifter har en egen Facebook-side.

For hele landets næringsliv samlet har derimot mer enn 6 av 10 bedrifter valgt å vise seg frem i denne kanalen.

Det kommer frem av to undersøkelser det siste året.

To av fem får ikke bruke FacebookSinker

Kunnskapsbedrifter omfatter it-bedrifter, forskningsinstitusjoner, kreative yrker og konsulenter.

Abelia organiserer disse bransjene og har gjennomført en undersøkelse i samarbeid med Madigan kommunikasjon.

Den konkluderer med at kunnskapsbedriftene "fremstår som sinker i bruken av sosiale medier" når en andel på 40 prosent benytter seg av Facebook.

Byråkratene briefes om sosiale medierTwitter

Abelia sammenligner sine funn med en tilsvarende undersøkelse fra Dataforeningen i fjor.

Den tok for seg hele næringslivet og viser at 62 prosent av norske bedrifter har en egen Facebook-side.

Fenomenet er det samme når det gjelder Twitter.

30 prosent av kunnskapsbedriftene fronter sine hjertesaker her, mens andelen for hele næringslivet er på 59 prosent.

Kommunene svake på sosiale medierSpisskompetanse

Kunnskapsbedriftene er mer enn andre bransjer avhengige av å vise markedet at de har solid spisskompetanse på sine områder.

Men likevel er det et mindretall som benytter internettbaserte kanaler til dette.Mangler troen

Årsaken er manglende tro på sosiale medier.

- De færreste tror de faktisk når beslutningstagerne via disse kanalene, mener Abelia.Les også:

Få har regler for sosiale medier

R2 twitrer fra rommet

Les mer om: