IKT

Intech bygger på Balkan

Nettet vil bestå av 2.200 km høykapasitets fiberkabel med tilhørende elektronisk utstyr og datasystemer og skal benyttes til overføring av internett, tale- og datatrafikk.

Fiberkabelen skal monteres på det elektriske høyspentnettet noe som gir gevinster både økonomisk og med hensyn til utbyggingstid i forhold til et separat tradisjonelt jordbundet nett.

Samlet er utbyggingen kostnadsberegnet til rundt 260 millioner kroner og finansiert av European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) og European Investment Bank (EIB).

Intechs andel av dette er på 10 millioner kroner.Les mer om: