Ingeniører vil ikke hjelpe andre

Holdninger blant ingeniørstudenter avslører at de ikke bryr seg om å hjelpe kolleger eller andre, ifølge en doktorgradsavhandling.
Veldig mange mennesker driver frivillig gratisarbeid for ideelle og humanitære organisasjoner. Ifølge en doktoravhandling, er ikke ingeniørstudenter spesielt opptatt av slike verdier. (Bilde: Colourbox)
SEG SELV NOK: Ingeniører er ikke så opptatt av å hjelpe andre. (Bilde: Colourbox)

Slik er ingeniørstudentene

  • De er ikke opptatt av å hjelpe andre
  • De er ikke opptatt av at jobben er til nytte for samfunnet
  • De ønsker en interessant jobb
  • De er opptatt av avansemuligheter
  • De er mye mer opptatt av høy inntekt enn andre studenter

Kilde: Marianne Dæhlen / UiO.

Verdier bestemmer utdannings- og yrkesvalg.

Det er essensen i Fafo-forsker Marianne Dæhlens ferske doktorgrad "Seleksjon og tilpasning. Jobbverdier i studietid og yrkesliv".

Hun har sett på hvilke verdier, ønsker og interesser studenter på ulike studieretninger har.

Disse har høyest begynnerlønn

Karrieren

Her skiller ingeniørstudenter seg ut, skriver Dagsavisen.

De framstår som mer materialistisk orienterte enn lærer-, sykepleier-, fysioterapeut- og journaliststudenter.

Ingeniørstudenter er mye mer opptatt av høy lønn enn de andre studentene, og mindre opptatt av å hjelpe andre i jobben og at jobben er samfunnsnyttig.

De er også mer opptatt av karrieremuligheter og avansement i jobben enn studiekollegene.

Ulikheter

– Innenfor de ulike yrkesgruppene har folk veldig like holdninger til arbeidslivet, men det er store forskjeller mellom yrkene, sier Dæhlen til avisa.

Hun forsvarer sin doktorgrad førstkommende mandag.

Typetrekk

  • Er du idealistisk og vil hjelpe andre, blir du sykepleier eller fysioterapeut.
  • Synes du det er viktig å ha en samfunnsnyttig jobb, blir du lærer eller sykepleier.
  • Er du opptatt av å tjene mye penger, blir du ingeniør.

De mest pengekåte studentene

Flest jobbtilbud i Stavanger

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå