Ingeniører har opplevd å få dårligere  lønnstilbud fordi de skal jobbe hjemmefra

Nito tror ikke det er en utbredt praksis i øyeblikket, men advarer mot utvikling av a- og b-lag basert på hvor man bor.

Ingeniører har opplevd å få dårligere  lønnstilbud fordi de skal jobbe hjemmefra
Forhandlingssjef Knut Aarbakke i Nito. Nito

En effekt av pandemien er at bedrifter åpner for å ansette folk som bor langt unna, for å få tak i rett kompetanse og holde tritt med utviklingen. Men vil det få noe å si for lønnsnivået til de som ikke jobber på kontoret?