Ingen tvil: Verden har kun én fornybar-supermakt

Her er grafene som forteller hvorfor.

Ingen tvil: Verden har kun én fornybar-supermakt
Kinas investeringer i fornybar kraft og fornybart drivstoff har gått fra 8,3 milliarder dollar i 2005 til 102,9 milliarder dollar i 2015. Bilde: JASON LEE

For å redusere klimagassutslippene satser mange land friskt på fornybar energi.

Kina er imidlertid det eneste landet som med en viss rett kan kalle seg en fornybar-supermakt.

Det går klart fram av grafene til rapporten fra REN21 Renewables 2016 Global Status.

For det første har Kina den høyeste produksjonskapasiteten av fornybar kraft i verden.

Landet har om lag en firedel av hele verdens fornybarkapasitet, hovedsakelig vindkraft.

Produksjonskapasitet fornybar kraft (unntatt vannkraft) i verden ved utgangen av 2015. (BRICS står for Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika.).
Produksjonskapasitet fornybar kraft (unntatt vannkraft) i verden ved utgangen av 2015. (BRICS står for Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika.). Foto: Ren21

Landet er blitt dominerende innen vindkraft, med en økning i kapasiteten i fjor på hele 30 GW. Landet gikk dermed forbi USA, som ligger på andre plass. 

De ti landene med mest vindkraft i verden.
De ti landene med mest vindkraft i verden. Foto: Ren21

Også innen solkraft har Kina tatt over ledelsen, foran Tyskland, slik vi skrev tidligere i år. Det går tydelig fram av grafen under.

De ti landene med mest solkraft i verden.
De ti landene med mest solkraft i verden. Foto: Ren21

Kina, med sine nesten 1,4 milliarder innbyggere, har store økonomiske muskler til å investere. Landet brukte i fjor over 100 milliarder dollar i fornybar energi og fornybart drivstoff, mot kun 8 milliarder dollar for ti år siden. 

Til sammen ble det i verden i fjor investert 286 milliarder dollar i fornybar kraft og fornybart drivstoff i fjor. Kinas bidrar til at fornybarveksten nå er større blant utviklingslandene enn i resten av verden.

Nye investeringer i fornybar kraft og fornybart drivstoff i antall milliarder dollar.
Nye investeringer i fornybar kraft og fornybart drivstoff i antall milliarder dollar. Foto: Ren21

Les også: Så lang tid tar det før et solcellepanel tjener inn seg selv

Les mer om: