YARA BIRKELAND:

Evry leverer IT-løsning til autonomiprosjektet Yara Birkeland

Yara har valgt norsk leverandør av IT-system for å automatisere alt fra lasting av containere til transport og lasting på Yara Birkeland.

Portalkran plasserer container på kaia. Desember 2019 begynner tester med mennesker på plass til å overvåke og kan overta styringen.
Portalkran plasserer container på kaia. Desember 2019 begynner tester med mennesker på plass til å overvåke og kan overta styringen. (Foto: Yara)

Yara har valgt norsk leverandør av IT-system for å automatisere alt fra lasting av containere til transport og lasting på Yara Birkeland.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

IT-leverandøren Evry har fått en solid utfordring. Ingen har noensinne laget et tilsvarende system som Yara bestiller til sitt autonomiprosjekt på Herøya ved Porsgrunn.

Evry skal levere IT-systemet som knytter sammen lasting av containere, infrastruktur for transport til kaia og lasting/lossing av Yara Birkeland.

Verdens første autonome containerskip har dermed positive ringvirkninger i Norge for flere enn den maritime bransjen.

Fra før er det klart at Kongsberg skal levere autonomisystem og annet skipsutstyr til fartøyet, og Vard Brevik skal bygge det.

Miljø og trafikk

Evrys kontor i Porsgrunn har fått en formidabel oppgave.

Prosjekteier Roger Johannessen hos Evry er stolt, men ydmyk.

– Dette er veldig spennende å være med på. Det er helt nytt og utfordrende og samtidig veldig positivt for miljøet, sier Johannessen.

Han sikter til at det elektriske skipet Yara Birkeland vil gjøre slutt på utslipp og forurensning fra 40.000 vogntogtransporter inn og ut fra Herøya-anlegget årlig.

– Det vil også bety mye for trafikksikkerheten for alle som bor langs veiene, sier Johannessen.

Test november 2019

Men først skal han og teamet hos Evry i Porsgrunn levere. De har ett år på seg til fullskalatestene skal begynner.

Da skal transport-kranene (straddle carriers/portalkraner) og laste/lossekranen (gantry) på kaia fra finske Kalmar være på plass.

I desember 2019 skal testene med autonome portalkraner og stabling på kaia begynne. Men før det skal prosjekteier Roger Johannessen i Evry og prosjektleder Merete Østby i Yara få IT-systemene til å snakke sammen og styre logistikken. Foto: Yara

De er elektriske og ladbare, som skipet. Og de skal etter manuell fase kjøre autonomt – i blandet trafikk.

Det er en del av autonomiprosjektet som får mindre oppmerksomhet, men som i seg selv er utfordrende. Om lag 100 containere fylles hver dag – og må dermed flyttes.

Portalkranene vil til å begynne med være bemannet.

– Planen er at testene skal begynne i desember 2019, sier Merete Østby, prosjektleder i Yara.

Selve skipet skal leveres fra Vard Brevik – noen få nautiske mil unna – i løpet av første kvartal 2020.

Stram plan

Det er imidlertid et stykke arbeid som skal gjøres først. Kartlegging av eksisterende systemer, og å finne ut hvordan Yara og Evry skal integrere og kommunisere med skipet, kranen og straddle carriers, er en viktig del av prosjektet.

Evry må også koble seg på kunde- og ordresystemet (SAP) og hente ut nødvendig informasjon som skal følge hver gjødselcontainer. Evry har et fortinn – selskapet har allerede utviklet og levert produksjonssupport-systemet Yara benytter. Gjødsel fra Yara skipes ut på flere måter – i bulk eller i sekk på store skip, som sekk på lastebil, som flytende på tankskip, i bulk eller sekker som lastes i containere.

Det er de siste som nå skal inn i et automatisert og autonomt system.

Brukergrensesnitt

Alt som produseres på Herøya er allerede bestilt. Det finnes dermed en kundeordre. IT-systemet skal sørge for at riktig last og container kommer om bord i rett tid i containerskipet Yara Birkeland.

IT-systemet skal samtidig planlegge behovet for tomme containere, når de kan hentes og allokeres til en kundeforsendelse.

Yara Birkeland

 • Verdens første autonome containerskip.
 • Plass til 120 TEU
 • Lengde: 80 meter.
 • Bredde: 15 meter
 • Batterikapasitet: 6,8 MWh
 • Verft: Vard Brevik
 • Levering: Februar 2020

Yara:

Verdens største gjødselprodusent. Etablert i 1905 (opprinnelig Norsk Hydro). 17.000 ansatte, virksomhet i 60 land. Omsetning 2017: 93,8 milliarder kroner

Evry:

 • Norsk IT-selskap
 • Ansatte: 8.500
 • Tilstede i ni land.
 • 10.000 kunder – private/offentlige
 • Omsetning 2017: 12,6 milliarder kroner

Det vil fortsatt være mennesker involvert i pakkingen og forsegling av containere. Yara og Evry har jobbet tett med operatørene som pakker containerne og tilpasset nettbrett og brukergrensesnitt til deres behov og ønsker.

Nettbrett  

Operatørene skal ha robuste nettbrett som er enkle og intuitive å bruke. De skal sørge for å melde inn i systemet når containere er fullastet.

Målet er at all informasjon kun skal tastes inn i systemet en gang.

– Vi har fortsatt noen papirbaserte prosesser ute i produksjonsmiljøet. Det skal vi bort fra på container, sier Østby.

Yara tester ut ulike nettbrett, men løsningen fra Evry er lett å tilpasse ulike mobile enheter og operativsystemer.

– Om det blir Samsung eller annen leverandør, er ikke avgjort ennå, sier Merete Østby.

Tanken er imidlertid at Yara skal standardisere på en type. Det er en del av digitaliseringen.

– Vi vil plukke ut et nettbrett vi kan bruke over hele Yara-linjen, uansett land og lokasjon. Brukergrensesnittet blir ulikt, avhengig av arbeidsoppgave, sier Østby.

Slik skal autonome Yara Birkeland driftes

 • Gjødsel produseres etter ordre
 • Gjødsel pakkes enten i «small-bag/big bag» og lastes med truck inn i dedikert container, eller fylles som bulk inn i dedikert container
 • Container forsegles - operatør kvitterer ut på nettbrett med batch-kunde-container-informasjon.
 • Straddle carrier får beskjed om å hente full container, informasjonen integreres med Kalmars TLS system (Terminal Logistic System) som definerer hvor den skal plasseres på kaia (mellomlager)
 • IT-systemet planlegger hvilke containere som skal sendes med Yara Birkeland og danner grunnlaget for input til Kalmar og Kongsberg som definerer lastesekvens og forteller krana på kaia hvilke containere som skal plukkes, og plassering om bord i Yara Birkeland
 • Yara Birkeland går autonomt til Brevik og Larvik terminaler for lossing og videre transport ut i verden med større skip
 • Skipet returnerer med tomme containere
 • Kran losser – plasserer tomme containere på definerte områder – IT-systemet til Kalmar vet hvor
 • Straddle carrier får beskjed om å hente container XYZ på plass ABC og sette fra seg på lasteområde DEF. Prosessen gjentas.

 Fra 2022 skal dette foregå autonomt  - kun overvåket fra en kontrollsentral.

Papir skal erstattes i Yara Birkeland-prosjektet. Her er en foreløpig versjon av et av brukergrensesnittene i systemet, foreløpig testet på Samsung Activ Tab II. Foto: Evry/kollasj

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå