IT

Ingen bot for nødnettkontrakter

Direktoratet handlet riktig da de overførte kontrakten til Motorola uten konkurranse.

Motorola Solutions fikk overført kontrakten for det norske nødnettet fra Nokia Siemens Networks uten konkurranse. Det er greit, ifølge Klagenemnda for offentlige anskaffelser.
Motorola Solutions fikk overført kontrakten for det norske nødnettet fra Nokia Siemens Networks uten konkurranse. Det er greit, ifølge Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Bilde: NTB scanpix

Overføringen av milliardkontrakten fra Nokia Siemens Networks (NSN) til Motorola Solutions skjedde i 2012 etter at førstnevnte fikk problemer med å levere i tide.

Konkurrerende leverandører klagde saken inn for KOFA, men har ikke fått medhold, skriver Aftenposten.

Overført

I desember 2006 signerte staten en kontrakt med Siemens om leveranse av nødnett basert på teknologi fra Motorola.

Kort tid etter kontraktsinngåelse slo Nokia og Siemens sammen sine nettverksdivisjoner, og selskapet NSN ble opprettet.

Ansvaret som hovedleverandør av nødnettet ble fra februar i fjor overført fra NSN til Motorola Solutions gjennom en kontraktsoverføring.

Overføringen ble anbefalt av direktoratet og godkjent av staten, opplyser kommunikasjonsrådgiver Morten Ellingsen i Direktoratet for nødkommunikasjon.

Hadde direktoratet blitt felt i klagenemnda, kunne det ha fått en bot på 600 millioner kroner.

I strid

KOFA mener at selv om overføringen i utgangspunktet stred med regelverket, kunne en anbudsrunde økt risikoen for forsinkelser i utbyggingen og tap av menneskeliv.

På grunn av sakens spesielle omstendigheter har nemnda derfor landet på at overføringen i dette tilfellet var lovlig.

Det nye nødnettet skulle opprinnelig være klart i 2009, men vil nå ikke bli ferdig utbygd før i 2015.

Les også:

Moderne bygg dreper mobildekningen

Økt beredskap med superabonnement

Vil sikre nødnettet strømforsyning  

Les mer om: