Reindriften stoppet kartleggingen

Reindriften stoppet kartleggingen
UTSATT KARTLEGGING: Kartleggingen av mineralressursene i Kvalsund i Finnmark er utsatt til september på grunn av protester fra reindriftsnæringen. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

Norges geologiske undersøkingar (NGU) har fått 100 millioner kroner over fire år på statsbudsjettet for å kartlegge mineralressursene i nord. I år skulle fire områder i Nordland, Troms og Finnmark kartlegges.

Les også:

Men de planlagte helikoptermålingene i Kvalsund i Finnmark i juni og juli ble stanset av reindriften før de kom i gang, melder Klassekampen.

– Vi hadde håpet at det fantes et reinfritt område, og at vi kunne gjøre tiltak dersom vi møtte rein. Det ble avvist fra reindriftsnæringen, og da var det ikke aktuelt for oss å gå videre nå.

Les også: Japan fant sjeldne jordarter

Håper på godvær

Planen er nå at vi skal gjøre disse målingene i september etter at reinen er flyttet fra dette området, seier lagleder og prosjektleder for helikoptermålingene i NGU, Jan Steinar Rønning, til avisen.

Rønning håper på godt vær når reinflyttingen er over, slik at målingene i Finnmark kan gjennomføres før snøen kommer. Helikoptermålingene som gjenstår, antas å ta om lag tre uker hvis ikke regn og tåke gjør arbeidet umulig.

I løpet av sommeren, mens reinen beiter ved kysten, blir det gjort målinger med fly inne på vidda.

Les også: Japan fant sjeldne jordarter

Arealkrevende

Daglig leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Nils Henrik Sara, er skeptisk til mineralleitingen, og viser til at både reindrift og gruvedrift er arealkrevende.

– For hver bit beiteland vi mistar, må vi redusere vårt virke. Vi har vår rett til å eksistere og vår plikt til å ta vare på reindrifta for kommende generasjoner, seier Sara til Klassekampen.

Les også: Bergindustrien selger 61% til utlandet

Les også: Begynner gulljakten i nord

Les mer om: