INDUSTRI

Oppgitt over Stena

SVART PÅ HBVITT: Direktør Ulf Tudem i  Effect Ships International (ESI) med non disclosure-avtalen Stena Rederi undertegnet i november 2002. Selskapet har patent på Air Cushion Vessel. Stena var en av mange potensielle partnere som fikk utførlig informasjon om teknologien i 2002 og den påfølgende tida. I 2008 søker Stena selv om patent på så å si samme teknikk.
SVART PÅ HBVITT: Direktør Ulf Tudem i Effect Ships International (ESI) med non disclosure-avtalen Stena Rederi undertegnet i november 2002. Selskapet har patent på Air Cushion Vessel. Stena var en av mange potensielle partnere som fikk utførlig informasjon om teknologien i 2002 og den påfølgende tida. I 2008 søker Stena selv om patent på så å si samme teknikk. Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
18. aug. 2010 - 07:29

Luftlomme-teknologi

  • I 2001 ble ESIs datterselskap SES Europe med i et FoU-program i EU, EFFSES, for utvikling av skipsteknologi.
  • ESI søkte i februar 2001 om patent på "Air Lifted Vessels", sener kalt Air Cushion Vessels og nå Air Supported Vessels (ASV).
  • Patent i 70 land, ikke begrenset til noen skrogtyper eller skipsstørrelser.
  • Begynte i 2002 å bruke Non Disclosure-avtaler og inviterer selskaper til å samarbeid og bidrag. Stena Rederi var blant dem.

I forrige uke skrev TU om krangelen mellom Effect Ships International, som siden 2002 har hatt patent på "air lifted vessel", og det svenske Stena-konsernet.

Stena har nå søkt patent på å så å si samme teknikk. Men i november 2002 skrev to toppsjefer i Stena under på en avtale om å holde hemmelig alt de fikk innblikk i rundt teknikken til ESI, nå kalt Air Supported Vessel – ASV.

Les også: Lurt av Stena

Inviterte mange med

Tudem og ESI tok med seg et stort antall potensielle samarbeidspartnere på modelltestingen ved det svenske laboratoriet SSPA i Göteborg rundt årsskiftet 2002 – 2003.

Direktrø Ulf Tudem i Effect Ships International (ESI) med det amerikanske patenet for Air Cushion Vessel. Stena var en av mange potensielle partnere som fikk utførlig informasjon om teknologien i 2002 og de påfølgende tida. I 2008 søker Stena selv om patent på så å si samme teknikk. Glemt er Non Disclosure-avtalen de undertegnet i november 2002 med SESI.
Tudem og ESI tok med seg et stort antall potensielle samarbeidspartnere på modelltestingen ved det svenske laboratoriet SSPA i Göteborg rundt årsskiftet 2002 – 2003. BEVIS: Direktrø Ulf Tudem i Effect Ships International (ESI) med det amerikanske patenet for Air Cushion Vessel. Tore Stensvold

– Alle måtte skrive under på en NDA, non disclosure agreement, før de fikk bli med. Ingen andre har røpet noe av det de ble kjent med. Vi har hatt flere møter med Stena der ASV-teknikken og våre videre framskritt er presentert. De er også gjort kjent med patentene våre. Det er derfor underlig å se at Stena i Teknisk Ukeblad ikke kan se at de bryter NDA-avtalen og griper inn i vårt patent, sier Tudem.

Innrømmer NDA

Prosjektleder Henrik Nordhammar i Stena Teknik var en av de to som skrev under NDA-en i 2002, som gjelder i 20 år. Avtalen skulle hindre noen av de inviterte, mulige partnerne skulle misbruke informasjonen til enten å kopiere, modifisere, bruke hele eller deler av løsningene, eller generelt sagt anvende den gitte informasjon slik at avgiver, det vil si ESI, direkte eller indirekte taper på dette.

Les: Avviser patentbrudd

Skrogtyper

Nordhammar mener at ESI har jobbet med hurtiggående katamaraner, mens Stena vil breuke luftputeteknologien på saktegående monohull.

– I avtalene mellom ESI og Stena gjelder bruken av slik informasjon ikke bare for kommersiell ekstern bruk, men også for alle former av intern eller annen bruk. Vårt patent omfatter ikke bare katamaraner, men også enskrogsfartøy og andre skrogformer, hevder Tudem.

Konkret

Stena Tekniks Contract Manager, Stefan Lindquist, påsto at Tudem og ESI ikke hadde påvist konkret hva Stena skal ha gjort feil.

Det aviser Tudem. – Vi har skrevet fire brev med konkrete på visninger av hva vi mener er brudd på NDA-en. Overfor svenske patentmyndigheter har vi gått gjennom Stena søknad og vist dem hvor vi mener det ikke er grunnlag for dem å søke patent og hvor det er i strid med vårt, sier han.

Da Stena våren 2009 fortalte omverdene om sine planer for lufputeteknologi, Stena Airmax, har ESI ifølge Tudem forsøkt å få til oppklaringsmøter for å holde saken utenfor rettsapparatet.

Luftputen under den flate delen av skroget kan utgjøre opp mot 70 prosent. Stena AirMax - skipskonsept med ny bulb og luftlomme. Kan redusere drivstofforbruket med 10-15 prosent. Luftlommene stiller andre krav til konstruksjonen for å ha nok styrke i forhold til konvensjonelle skrog.
LUFTLOMMER: Slisser i skroget og vifter som blåser inn luft, vil minske friksjon mellom skrog og vann. Stena har søkt patent på teknologien, men det finnes allerede - på norske hender. Stena

Vil ikke møte?

– Dette er blankt avvist så langt av Stena. Til tross for dette har ESI på nytt og på nytt henstilt på å søke minnelige løsninger gjennom møter og samtaler. Stena snur virkeligheten helt på hodet ved å hevde at de misliker at ESI ”kjører saken i pressen”.

Tudem er redd for at det er Stena som bruker pressen til deres fordel.

– Hver gang Stena publiserer informasjon eller bedriver markedsføring med basis i ”sine” luftputefartøy, svekker de vårt renommé og påfører de ESI betydelig økonomisk og markedsmessig skade, sier Tudem.

David og Goliat?

Til tross for harde ord og tilsynelatende dårlig klima, vil verken Tudem eller Stena avvise at det kan bli en fredelig samarbeidsløsning.

Tudem håper at det nok en gang blir Davids seier over Goliat.

Les mer om: