Naturgass = mindre CO2-utslipp?

Naturgass = mindre CO2-utslipp?
Smelteverkene i Norge ønsker å redusere utslipp og bruke mindre energi fremover. Bilde: Colourbox

Naturgassprosjektet er sjuårig, men allerede etter to år kommer det et svar på hvor stort potensialet er for å utnytte gassen.Rom for forbedring

SINTEF-forsker Eli Ringdalen sier i en pressemelding at norske smelteverk er effektive, men at de kan bli enda bedre.

– Opprettholdelse og styrking av vår hjemlige ferrolegeringsindustri er en av de mest effektive tiltakene Norge kan bidra med for å få ned de globale klimagassutslippene. Verkene i Norge er nemlig mer energieffektive og produserer med lavere CO2-utslipp enn tilsvarende industri andre steder. Men med tanke på konkurranseevnen er det viktig å kutte energiforbruket ytterligere, sier hun.

CO2-fangst ikke dyrere enn vindkraft

Bruker mye

Det er kanskje ikke så rart at ferrolegeringsindustrien ønsker å bruke mindre energi. I 2007 brukte smelteverkene i Norge 6,9 TWh elektrisk kraft. Kraften ble imidlertid ikke brukt forgjeves, for i 2009 eksporterte verkene metall til en verdi av 33,5 milliarder kroner.

Forskningsprosjektet presenteres på et nasjonalt energi- og miljøseminar i Oslo mellom 26. og 27. september.

Les mer om: