INDUSTRI

Blodrødt for Norske Skog

FAST I KVAE: Norske Skog taper fortsatt store penger. Konsernsjef Sven Ombudsvedt har fortsatt et stykke å gå for driften er positiv.
FAST I KVAE: Norske Skog taper fortsatt store penger. Konsernsjef Sven Ombudsvedt har fortsatt et stykke å gå for driften er positiv. Bilde: Scanpix

Det er ikke bare papirverdier som forsvinner i omstillingen av Norske Skog.

I og med den store nedskrivingen av verdier i forbindelse med styrevedtaket Norske Skog legger ned Follum og omstillle driften i Walsum i Tyskland, ender årsresultetet for Norske Skog trygt på minussiden.

Underskuddet ble på hele 2,545 milliarder kroner for 2011. Med andre ord: Blodrødt.

En liten trøst er at det kun er en svak forverring etter katastrofeåret 2010, hvor underskuddet var på 2,468 milliarder kroner. Med andre ord har Norske Skog tapt 5 milliarder kroner de siste to årene.

Les også: Norske Skog legger ned Follum

Noe bedre drift

Aksjonærene får trøste seg med at driften forbedres i 2011.

Brutto driftsresultat var på 1,515 milliarder for 2011, opp 102 millioner kroner sammelignet med 2010. Samtidig sank omsetningen med 82 millioner kroner.

Bedringen i driftsresultatet skyldes i alt hovedsak at råvareprisene var lavere, samt at rentenivået er gått ned.

Norske Skog skriver i en pressemelding at den underliggende forbedringen i brutto driftsresultat for hele året var om lag 400 millioner kroner da det i 2010 ble gjennomført positive engangseffekter.

Les også: Norske Skog og NTE inngår langsiktig kraftavtale

Bedring i sikte

– Disse tallene bekrefter at den underliggende driften er i gradvis bedring, slik vi også har signalisert gjennom året. Men markedet er fortsatt krevende, og vi arbeider videre med full kraft for å øke konsernets konkurransekraft og finansielle handlingsrom, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

– Samlet sett viste 2011 et moderat fall i etterspørselen for våre produkter, men med betydelige geografiske forskjeller, og det er vår oppgave å tilpasse oss til et marked i endring. Vi er svært fornøyd med den betydelige forbedringen i forholdet mellom rentebærende gjeld og brutto driftsresultat, og tror at dette vil fortsette i 2012, sier Ombudstvedt.

Les også:

Disse er rammet av finanskrisa

Frykter norsk industridød

Trær kan bli den nye klimavalutaenHovedtall Norske Skog (alle tall i millioner kroner)2011

2010

Driftsinntekter18904

18986

Brutto driftsresultat (EBITDA)*

1515

1413

Brutto driftsmargin (%)

8,0

7,4

Brutto driftsresultat etter avskrivninger (EBIT)*

- 143

- 578

Restruktureringskostnader

- 387

- 57

Andre gevinster og tap

- 201

- 1578

Nedskrivninger

- 1969

-165

Driftsresultat – IFRS

- 2701

- 2469

Andel resultat tilknyttede selskaper

198

- 17

Finansposter

- 629

- 924

Skatt

588

851

Resultat

- 2545

- 2469

Netto kontantstrøm fra driften

455

397

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.