Aker Solutions godt i gang med PhD-program

Aker Solutions godt i gang med PhD-program
GÅR MOT STRØMMEN: Tradisjonelt er studenter som gjennomfører en næringsrettet PhD ansatt hos forskningsinstitusjonen. Det snur Aker Solutions opp ned på nå. De har ansatt Johan Wesmann (26) fra NTNU i en fast stilling, noe som gjør ham til en av de få i Norge som har fast PhD- stilling hos en bedrift. Bilde: Peder Qvale

Aker Solutions

Aker Solutions på Tranby har om lag 600 ansatte. Bedriften utvikler og produserer undervannsteknologi til olje – og gassindustrien, fortrinnsvis såkalte “juletrær”.

Disse trærne plasseres på havbunnen og brukes til å fordele olje- og gasstrømmen som kommer opp fra produksjonsbrønner.

Aker Solutions har nettopp startet et PhD-program for å tilegne seg spesialkunnskap innenfor subsea-teknologi. Bedriften håper å ha 20 ansatte som har eller holder på med doktorgrad på plass innen 2015.

– Jeg ble kontaktet av min veileder som sa at Aker Solutions var ute etter noen som spesialiserte seg innenfor mitt fagfelt. Jeg fikk et intervju, og det gikk bra – for jeg sitter jo her nå, smiler Wesmann når Teknisk Ukeblad besøker ham på anlegget i Tranby i Lier, noen kilometer sørvest for Oslo.Ønsker minimal friksjon

Wesmanns fagfelt er tribologi, eller læren om friksjon, slitasje og smøring av deler i bevegelse.

Hans kunnskap er viktig i forbindelse med ventilene i det som populært kalles “juletrær”, eler ventiltrær.

Kort fortalt er juletrær undervannsinstallasjoner som brukes til å fordele olje- og gasstrømmen som kommer opp fra produksjonsbrønner.

Det stilles stadig strengere krav til komponentene på disse trærne, mest på grunn av stadig økende trykk og temperatur i oljereservoarene.

Det er her Wesmann kommer inn. Hans jobb er å sørge for at det skapes minimal friksjon og slitasje når ventilene, som er selve kjernen i juletrærne, åpnes og lukkes.FORNØYD: Roar Eide (t.v.) er teknologileder for såkalte "juletrær" (i bakgrunnen) hos Aker Solutions. Han er fornøyd med at de nå har sikret seg doktorgradsstudenten Johan Wesmann (26) fra NTNU som fast ansatt.
FORNØYD: Roar Eide (t.v.) er teknologileder for såkalte "juletrær" hos Aker Solutions. Han er fornøyd med å ha fått doktorgradsstudenten Johan Wesmann (26) som fast ansatt. Peder Qvale

Trenger ny kunnskap

Wesmann er ikke den eneste doktoranden Aker Solutions har rekrutterert. I fjor satte bedriften seg som mål å ha ansatt 20 personer som enten har eller holder på med doktorgrad innen 2015.

Dette målet nærmer de seg stadig Med god hjelp av en samarbeidsavtale med NTNU, kommer de stadig nærmere målet.

Til nå har bedriften tre ansatte med doktorgrad og to som holder på. Målet er å ansette tre stykker årlig for å møte og være i forkant av kravene fra oljeindustrien.

– Man kommer til et punkt hvor litteraturen ikke strekker til. Det blir til slutt slik at vi ikke kan stille spørsmål til noen. Da må vi selv ut å forske på det vi lurer på, sier Roar Eide, teknologileder for juletrær hos Aker Solutions.

Les også: Lar bachelorene få forske

Fornøyde

Roy Johnsen er professor ved Institutt for produktutvikling og materialer ved NTNU i Trondheim. Han tror begge partene drar nytte av samarbeidet.

– For NTNU er samarbeid med industrien meget viktig. Vi ønsker å bidra til at norsk industri blir konkurransedyktig i et internasjonalt marked. Ved å samarbeide med Aker Solutions sikrer vi at studentene våre forsker på aktuelle industrirelevante problemstillinger. Samtidig er bedriften med på å finansiere vår forskning, sier han.

– Er dette et samarbeid dere ønsker å utvikle også andre steder?

– Ja, vi ønsker å inngå tilsvarende avtaler med andre bedrifter i Norge. Basert på de erfaringene vi har gir dette en "vinn-vinn" situasjon for begge parter, svarer Johnsen.ØNSKER FLERE: NTNUs Roy Johansen sier de gjerne utvider samarbeidet med andre bedrifter for å få enda flere PhD-studenter i jobb. Foto: Privat
Gode betingelser ØNSKER FLERE: NTNUs Roy Johansen sier de gjerne utvider samarbeidet med andre bedrifter for å få enda flere PhD-studenter i jobb. Privat

Gode betingelser

Tilbake på Aker Solutions kan Wesmann le hele veien til banken. Doktorgradsstudentene får nemlig samme betingelser som andre nyutdannede, noe mange andre i samme posisjon kan se langt etter.

Den tradisjonelle måten å gjennomføre en næringsrettet PhD er nemlig å være ansatt hos forskningsinstitusjonen, men Wesmann er altså fast ansatt hos Aker Solutions.

– Vi tror det gjør det mye mer attraktivt å være doktorgradsstudent. For oss øker dette vår teknologiske kompetanse, noe som hjelper oss til å konkurrere på det globale markedet, forteller Eide.

Fornøyd student

Doktorgradsstudent Wesmann er i alle fall fornøyd med at Aker Solutions snappet ham opp.

– For meg er dette interessant. Den forskningen jeg gjør blir forhåpentligvis satt ut i live. Det kan i så fall hjelpe bedriften, tror han.

Les også: – Utdanning bør gi pensjonspoeng

Utdanning har lite å si for lønna

Les mer om: