PRODUKSJON

Ildprøve for Microsoft-frier

Hugo Ryvik
20. nov. 2001 - 16:30

Vi diskuterer med Microsoft å bruke Industrial IT til Windows XP Industrial Edition, røper Håvard Devold, gruppedirektør for ABBs forretningsområde Petroleum and Chemicals i prosessindustridivisjonen.

I løpet av inneværende år skal alle de viktigste systemkomponentene til ABB kunne kjøres på Industrial IT. Det vil si at de gjennomgår et sertifiseringsprogram i ABB. Planen er at denne sertifiseringen også skal tilbys til eksterne aktører.

I praksis vil det si at konkurrentene kan ha produkter for Industrial IT, etter at ABB har sertifisert dem. Hensikten er å garantere at utstyret automatisk vil fungere når det kobles til et Industrial IT-anlegg. Hvis dette lykkes, har ABB langt på vei skapt en ny industristandard.

Ny objektarkitektur

Det omfattende Industrial IT-konseptet består i likhet med Microsoft Office av en rekke programvaremoduler som knyttes sammen. I industrisammenheng er det snakk om moduler for blant annet kontroll, måling, overvåking, produksjon, informasjonshåndtering, engineering, planlegging, analyse og optimalisering.

Systemet bruker Microsoft Internett Explorer som operatørgrensesnitt og samme selskaps Active-X komponentteknologi til symboler i skjermbildene. Bildene bygges med et Visual Basic verktøy. Operativsystemet er Windows NT.

Kjernen i det hele er tre kontrollenheter og en felles systemarkitektur basert på det ABB kaller Aspect Objects: Alle objekter i et anlegg, så som måleinstrumenter, pumper, ventiler og motorer, får et virtuelt modellobjekt i en datatjener som kontrollenheten for utstyret er knyttet til. Modellobjektet inneholder all nødvendig informasjon om selve objektet, pluss dokumentasjon som kalibreringsdata, kretstegninger, kontrollprogramvare, vedlikeholdsdata, og oversikt over alle koblinger til andre deler av anlegget.

Det fine med løsningen er at hvis du gjør et konfigureringsinngrep i systemet, for eksempel endrer navn på en ventil, skal modellobjektet sende meldinger til alle andre systemanvendelser om å gjøre nødvendige endringer på sitt hold. På den måten skal du bare behøve å gjøre endringen én gang på ett sted.

Bedre fortjeneste

En av modulene i IT-konseptet er Asset Optimalisation, en optimaliseringsløsning som skal hjelpe deg til å ta hensyn til en rekke forhold som kan påvirke lønnsomheten.

Det er ikke nødvendigvis slik at maksimal produksjon gir maksimal fortjeneste. Hvis du produserer for mye, kan det forårsake et prisfall på produktene, at produksjonsutstyret presses så hardt at du får økte vedlikeholdskostnader, eller at du bruker mer råvare enn det er tilgang på. Det er jo nytteløst å produsere optimalt hvis du ikke bestiller råvarene i tide, bemerker Devold.

Salgsbesvær

På papiret gir Industrial IT mange muligheter for bedre prosesstyring, reduserte kostnader og økt fortjeneste. Men å selge systemene byr på nye utfordringer for ABB. Innføring av ny teknologi innebærer alltid en viss risiko for kjøperne. Det overveldende konseptet kan omfattes som en trussel av en del mellomledere som er småkonger på hver sin lille haug i industribedriftene.

Det som ofte må til, er at enkeltpersoner med strategisk posisjon og tyngde i selskapene ser lyset og drar rundt som en slags Harald Hårfagre for å overbevise småjarlene, smiler Devold.

Forskjellige bransjer trenger forskjellig medisin. Selskapene kan være store, men kundene våre er egentlig ofte enkeltmennesker som er mer opptatt av sine delprosesser enn bedriftens helhet. Utfordringen vår er å synkronisere oss med de ulike bransjene, og å snakke et språk de forstår, sier Eirik Engen, forretningsutviklingdirektør for Divisjon Prosessindustri.