IEA: Lær av de nordiske landenes elbil-revolusjon - men det er det få land i verden som kan

Det er en enkel grunn til at Norge har størst andel elbiler i verden.

IEA: Lær av de nordiske landenes elbil-revolusjon - men det er det få land i verden som kan
Det er en grunn til at Norge er landet i verden med størst andel elbiler og ladbare hybrider.
  • Norge er landet i verden med størst andel elektriske biler inkludert de ladbare hybridene med en markedsandel på hele 39 prosent.
  • Sverige har over 49.000 elektriske biler i bilparken og står for 20 prosent av den totale mengden elbiler i Norden.
  • Både Norge, Island og Sverige har flest elbiler per person - globalt sett.

Politiske insentiver har i stor grad drevet fram skiftet i transportsektoren i disse landene. Men hvilke tiltak er det som har hatt effekt? Og hvilke har vært mislykket?