BAK NYHETENE

I verste fall har verden kun ett år igjen med utslipp før det ambisiøse klimamålet ryker

Men togradersmålet er fortsatt innen rekkevidde.

Olje- og energimarkedene krever stor endring dersom verden skal klare klimamålene sine.
Olje- og energimarkedene krever stor endring dersom verden skal klare klimamålene sine. Bilde: Statoil/montasje

For de som håper at de mest ambisiøse klimamålene fra Paris-avtalen skal nås, er onsdagens rapport fra det Internasjonale energibyrået (IEA) elendig nytt.

Rapporten World Energy Outlook spår fremtidens energimarkeder og energikonsum, og viser at det mest ambisiøse målet fra klimaavtalen kan ryke allerede etter kun ett år med utslipp.

Dette gjelder dersom utslippsnivået holder seg som i perioden fra 2011 til 2015, basert på omtrentlige tall fra organisasjonen Global Carbon Project, der blant annet norske Cicero deltar. 

Bekmørkt

Paris-avtalen slår fast at verden skal begrense den globale temperaturstigningen med to grader celsius fra førindustriell tid til år 2100. Men i tillegg ble det eksplisitt uttrykt at man skal jobbe for å holde temperaturstigningen på under 1,5 grad.

Her er et knippe tall som viser hvorfor dette kan bli vanskelig, sett i lys av både IEA-rapporten, men også andre rapporter fra senere tid: 

  • Tall fra FNs klimarapport viser at verden i 2011 hadde om lag 1000 gigatonn CO2 å slippe ut, dersom man med 66 prosents sannsynlighet skal klare å holde seg under to grader.
  • Ifølge Global Carbon Project ble det i perioden fra 2011 til 2015 sluppet ut 200 gigatonn, noe som betyr at det er 800 gigatonn igjen av budsjettet.
  • Disse tallene betyr i så fall at det i snitt mellom 2011 og 2015 ble sluppet ut 40 gigatonn i året.

I onsdagens rapport fra IEA blir flere scenarier for fremtiden analysert. Ett av scenariene – som for ordens skyld ikke er blant IEAs hovedscenario – ser nærmere på nettopp at man skal holde seg under 1,5 graders temperaturstigning. Og de tallene ser bekmørke ut.

IEA peker på FNs anslag om at dersom man skal nå 1,5 gradersmålet med så lite som 50 prosents sannsynlighet, så har man mellom 400 og 450 gigatonn CO2 igjen å slippe ut. Men nyere rapporter viser at tallene er betraktelig lavere enn dette.

– Med 50 prosents sannsynlighet for å holde temperaturstigningen under 1,5 grader viser nye rapporter at budsjettet kan være så lavt som mellom 50 og 250 gigatonn CO2, skriver IEA, og viser til en rapport fra International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA).

– Kan knapt tenkes fra dagens perspektiv

I så fall betyr det – i worst case scenario – at man altså kun har noe over ett gjennomsnittsår mellom 2011 og 2015 igjen å slippe ut. Med andre ord: Målet man skal strebe etter i avtalen som Norge underskrev for under et halvt år siden, lar seg ikke gjøre.

IEA kommenterer på sin side best-case-scenariet for 1,5-gradersmålet – der man har rundt 400 gigatonn igjen – på denne måten:

– For å få dette til vil det kreve en umiddelbar opptrapping av alle lavkarbon-alternativer med en utviklingshastighet over de neste 25 årene som knapt kan tenkes fra dagens perspektiv.

Videre heter det at innen 2040 må alle passasjerbiler og samtlige lette lastebiler være elektriske. Ifølge IEA er dette 2,2 milliarder kjøretøy. Til sammenligning er det i dag 1,3 millioner elektriske biler på veiene. En rekke andre aspekter må også på plass: Tunge lastebiler og busser må i mye større grad elektrifiseres, noe som krever at verden utstyrer motorveiene sine med kjøreledninger.

Dessuten vil det kreve store forandringer for alle typer bygg.

– Praktisk talt alle verdens privatboliger og forretningsbygg må ha null utslipp i 2040, med all gjenværende energiforbruk gjennom fornybar og lavkarbon-elektrisitet. Som et resultat vil elektrisitetsbehovet dobles fra dagens nivå, med rundt 90 prosent generert fra fornybart og kjernekraft, ifølge rapporten.

På tross av dette viser scenariet at fossilt drivstoff fortsatt vil stå for nær en tredjedel av den totale energimiksen, ned fra om lag 80 prosent i dag.

Fortsatt ikke i nærheten av togradersmålet 

Som nevnt: Scenarier der verden holder seg under 1,5 graders temperaturstigning er ikke blant IEAs hovedscenarier. Det såkalte 450-scenariet er ett av scenariene som vies mer plass, og tar utgangspunkt i at vi skal klare å holde oss under to graders oppvarming med 50 prosents sannsynlighet.

Også dette synes å være svært vanskelig, selv om byrået mener det skal være mulig.

– Utfordringen er enorm og krever en stor omfordeling av investeringskapitalen i energisektoren, skriver IEA.

IEAs 450-scenario viser som nevnt at togradersmålet i teorien kan nås – noe som også betyr en stor andel olje og gass mot 2040. Men er det dit vi faktisk er på vei? Ifølge IEA er vi foreløpig ikke i nærheten.

– Generelt er nasjonene i ferd med å nå mange av målene fra Paris-avtalen. Dette er nok til å bremse den forventede økningen i globale energirelaterte CO2-utslipp. Men det er ikke på langt nær nok til å begrense oppvarmingen til under to grader, ifølge IEA.