I beste fall blir du mer attraktiv på arbeidsmarkedet - i verste fall surrer du bort noen timer på internett

Norske arbeidsgivere er positive til Mooc-fenomenet. Vi har funnet kurs du kan begynne på akkurat nå.

I beste fall blir du mer attraktiv på arbeidsmarkedet - i verste fall surrer du bort noen timer på internett
MOOC - Massive Open Online Courses - har etablert seg som et supplement til høyere utdanning, en enkel og uforpliktende måte å få ny kunnskap. Bilde: Colourbox

Telenor gjør det. Aker gjør det. Også Statoil er positive til bruke MOOC-kurs for å øke kompetansen til egne ansatte.