Hywind Tampen

Rapport: Hywind Tampen kan gi 3000 årsverk for norsk næringsliv

Equinors flytende vindpark kan skape tusenvis av jobber over prosjektets 17-årige levetid.

Hywind Tampen skal forsyne Snorre og Gullfaks med strøm. I går kom Equinor med sin konsekvensutredning.
Hywind Tampen skal forsyne Snorre og Gullfaks med strøm. I går kom Equinor med sin konsekvensutredning. (Foto: .Equinor)

Equinors flytende vindpark kan skape tusenvis av jobber over prosjektets 17-årige levetid.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Utbyggingen av Hywind Tampen kan skape mange jobber for norsk næringsliv. Det viser en ny studie Multiconsult har gjort sammen med Thema Consulting Group og Future Technology, på oppdrag av Equinor. Ifølge konsulentselskapene kan utbyggingen skape et sted mellom 1550 og 3000 årsverk i norsk næringsliv, sett over prosjektets levetid.

– Brorparten av ringvirkningene kommer i forbindelse med prosjektets utbyggingsfase, sier prosjektansvarlig i Multiconsult, Heikki Holmås, til Teknisk Ukeblad.

Han sier det forventes ringvirkninger i alle deler av leverandørindustrien som kan levere til et flytende havvindmarked.

Skal monteres i Gulen

Heikki Holmås har vært prosjektansvarlig for Multiconsults arbeid med Hywind Tampen.

Hywind Tampen er del av Equinors store satsing på flytende havvind. Etter at selskapet i 2017 bygde verdens første flytende havvind-park i Skottland, er Hywind Tampen blitt neste steg i konsernets satsing. Planen er å bygge 11 vindmøller på til sammen 88 MW som skal gi strøm til Snorre- og Gullfaks-feltene. Vindmøllene skal ifølge Equinor erstatte 35 prosent av gassforbruket på plattformene og kutte CO2-utslippene med minst 200.000 tonn i året.

Rapporten til Multiconsult og de andre konsulentene er del av konsekvensutredningen for Hywind Tampen som Equinor leverte til Olje- og energidepartementet 18. mars. Rapporten tar for seg de samfunnsmessige ringvirkningene av prosjektet, og anslår at Hywind Tampen kan bidra med 1,8 til 3,5 milliarder kroner til bruttonasjonalproduktet (BNP), over prosjektets levetid - fra 2023 til 2040.

– BNP-andelen vil avhenge av hvor stor del av oppdragene som utføres av norsk leverandørindustri, sier Holmås.

Nylig valgte Equinor Gulen Industrihamn i Sogn og Fjordane som sted for sammenstilling av de flytende vindturbinene til Hywind Tampen. Møllene skal monteres på land, før de taues ut til Nordsjøen.

Hywind Tampen skiller seg også fra Hywind Skottland på andre måter. Der Hywind Skottland hadde understell i stål, vil nye Hywind Tampen ha understell i betong. Betong er et rimeligere bygningsmateriale og bidrar til å presse ned kostnadene på prosjektet. I tillegg er det planlagt å montere turbiner på hele 8 MW, mens turbinene på Hywind Skottland er på 6 MW.

Bidrar til teknologiutvikling

Fakta: Hywind Tampen

  • Equinor planlegger å delelektrifisere Snorre- og Gullfaks-feltene ved hjelp av 11 flytende havvindmøller.
  • Hver mølle skal bære en turbin med effekt på 8 MW. Til sammen skal parken ha en effekt på 88 MW.
  • Designet tar utgangspunkt i Equinors Hywind-konsept som ble utviklet på Karmøy.
  • Equinor har allerede en flytende havvindpark, bygd etter samme konsept i Skottland. Denne består av 5 møller på til sammen 30 MW.
  • Hywind Tampen er budsjettert å koste 5 mrd. kroner. Equinor har søkt om 2,5 mrd. i støtte fra Enova for å bygge parken, og det er forventet en investeringsbeslutning i løpet av 2019. Prosjektstart er planlagt til 2021/2022.

I rapporten fra Multiconsult, Thema Consulting og Future Technology legges det også vekt på at Hywind Tampen gir stor teknologiutvikling. Men dette er vanskelig å sette en pris på, skriver de: «Hvorvidt Hywind Tampen er samfunnsøkonomisk lønnsomt avhenger i stor grad av levetiden og karbonprisbanen man legger til grunn. Utover de prissatte virkningene må man også ta høyde for de ikke-prissatte virkningene av prosjektet, som teknologiutvikling», skriver konsulentene.

Offshore vindkraft har de siste årene bidratt til stor sysselsettingsvekst i både Storbritannia og Tyskland. Nylig ble næringslivet og det offentlige i Storbritannia enige om en plan om å bygge 30 GW med offshore vind innen 2030. Ifølge britiske myndigheter kan det skape 27.000 nye faste stillinger.

Voksende globalt marked

Multiconsult mener markedet også for flytende vind vil vokse raskt fram mot 2030. De skriver at markedet for flytende vind kan øke til 12 GW innen 2030, noe som ifølge selskapet kan representere en verdi på 437 milliarder kroner. Også her er det muligheter for Norge, mener Multiconsult, Thema Consulting og Future Technology. Men ringvirkningene av Hywind Tampen vil bli større, jo tidligere prosjektet kommer i gang:

– For de fleste deler av industrien teller det å få erfaring og referanser å vise til fra tidligere prosjekter, sier prosjektleder Holmås til TU.

– Det er derfor sysselsettingen forventes å bli høyest dersom Hywind Tampen-prosjektet realiseres nå i stedet for senere. For det internasjonale markedet anslår vi ringvirkninger i Norge på 8000-28.000 årsverk og bidrag til BNP på 9-31 milliarder kroner frem mot 2030, fastslår han.

Norges Fiskarlag har kritisert plasseringen av Hywind Tampen, som de mener kommer i konflikt med områder der det i dag drives fiske. Men Equinor mener det er lite rom for å flytte parken.

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå