ARKITEKTUR

Hva handler universell utforming om? Eksperten svarer

Hva handler universell utforming om? Vi spør forskningsansvarlig Jonny Nersveen ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU i Gjøvik.

Dette er et eksempel på universell utforming.
Dette er et eksempel på universell utforming. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Merethe Ruud
3. mai 2021 - 14:12

Hva er universell utforming?

– FNs konvensjon om universell utforming av 2008 definerer begrepet universell utforming slik: «Universell utforming er utforming av produkter, bygg, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.» Tjenester beregnet på allmennheten regnes også inn. Det er ikke bare det bygde miljø som skal være tilrettelagt, men også tjenestefunksjoner som for eksempel undervisning.

Jonny Nersveen. Foto: Espen DalmoNTNU

Kan avvike fra prinsippene

Hvilke felt bør prioriteres?

– Fundamentet for lovverket om universell utforming har sitt opphav i FNs menneskerettigheter 1948, basert på likeverd. Derfor prioriteres ikke. Det er anledning til å avvike fra prinsippene hvis tiltakene er for dyre i forhold til hva man oppnår eller av antikvariske hensyn. Uansett –  diskriminering er forbudt, ifølge likestillings- og diskrimineringsloven 2018.

Hva oppnår vi?

– Vi mennesker er ikke ensartet, men forskjellige. Funksjonsnedsettelser er en naturlig del av variasjonen. Hvilket argument skulle vi bruke for å stenge noen ute? Hva vinner vi på å stenge ute arbeidskraft, stenge noen ute fra fritidsaktiviteter eller hindre sosial aktivitet? Vi kan faktisk ikke bygge et samfunn for noen. Det må bygges for alle. Et av målene med universell utforming er opplevd velbefinnethet og velvære. Disse to begrepene er sentrale i et folkehelseperspektiv. Har vi en opplevelse av å ha det godt, så påvirker det helsen vår og fungerer altså forebyggende. Universell utforming er lønnsomt.

Alt som skal være allment

Hvilke krav gjelder?

– Krav til universell utforming gjelder i alle sammenhenger der aktiviteten er åpen for alle, og styres av plan- og bygningsloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Det omhandler all offentlig og privat virksomhet som skal være allment tilgjengelig. Kravet omhandler det bygde miljø, men også tjenesteinnholdet for barnehager og skoler, fritidsaktiviteter, kollektivtransport, helsevesenet og så videre.

Hva bør forskningen fokusere på framover?

– Teknologi vil løse mange av utfordringene vi har i dag, og også endre dagens byggtekniske løsninger. Arkitektene har stor romslighet i sin design, men ikke alt designes for hvert enkelt bygg. Dører, dørhåndtak, sanitærutstyr og mye annet kjøpes, men det forutsetter et utvalg av produkter. I dag er produkttilgangen for liten. Smarttelefonen har datakraft og kan koples til det meste, også høreapparater. Med Bluetooth eller Wi-Fi når man en hvilken som helst telefon, og dermed har man flere mediemuligheter for å nå en bruker og erstatte teleslyngen. En smarttelefon har sikker identitetsgjenkjenning og kan dermed åpne sikrede dører. Med QR-kode kan man få informasjon ved å kople seg til hjemmesider og få oversatt til språket som måtte passe. Vi har bare sett starten av utviklingen. I dag produseres apper som gir stadig nye løsninger. Jeg har store forventninger til denne utviklingen.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.