ARBEIDSLIV

Hundre søkere til èn jobb

Statoil er en svært ettertraktet arbeidsgiver. Selskapet står for seksti prosent av gass- og oljeproduksjonen på sokkelen. Foto: Statoil
Statoil er en svært ettertraktet arbeidsgiver. Selskapet står for seksti prosent av gass- og oljeproduksjonen på sokkelen. Foto: Statoil

Statoil legger ut alle ledige jobber på nettet.

Yngre arbeidssøkende er mer aktive til å søke informasjon og lete etter jobber på nett enn den eldre garde.

Spesielle jobber annonseres i tillegg i aviser og i Teknisk Ukeblad.

Verdidokument

Statoil har utviklet et verdidokument som forteller de jobbsøkende og de ansatte hva selskapet har som mål og hvordan målene skal oppnås.

Det velkjente olje- og gasselskapet har hovedkontor på Forus ved Stavanger og rundt 24 000 ansatte. Statoil har virksomhet i 28 land, og rundt halvparten av de ansatte arbeider i utlandet.

Selskapets publiserte mål er "å kombinere gode økonomiske resultat med høy miljøstandard og fullt samfunnsansvar".

De understreker at de satser hardt på å holde det de lover: Null skader, lagspill og læring.

Å fremme lagspill og stimulere til læring betyr at de ansatte bruker hverandres kunnskaper, erfaringer og kreativitet til å skape gode resultater. Lederne i selskapet skal gå foran som et godt eksempel, skal utvikle laget og den enkelte, og skal ved konstruktive tilbakemeldinger sørge for trivsel, utvikling og vekst.

Den enkelte stimuleres til å ta ansvar for egen læring. Selskapet understreker at de ønsker mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Omfattende

I Norge står Statoil for seksti prosent av gass- og oljeproduksjonen på sokkelen, den internasjonale virksomheten øker jevnt og trutt.

Selskapet er en av verdens største oljeselgere og har dessuten svært store leveranser av naturgass til land i Europa.

De har 2000 bensinstasjoner i ni land og omfattende industriell virksomhet. Omsetningen siste regnskapsår var 249 milliarder kroner.Les mer om: