KARRIERE

Høstens nye studier

NYTT: Karl Henning Halse, førsteamanuensis og programansvarlig for Høgskolen i Ålesunds nye masterstudium i skipsdesign, venter at halvparten av søkerne vil være utenlandske.
NYTT: Karl Henning Halse, førsteamanuensis og programansvarlig for Høgskolen i Ålesunds nye masterstudium i skipsdesign, venter at halvparten av søkerne vil være utenlandske.Bilde: Høgskolen i Ålesund
Dag Yngve Dahle
15. mars 2010 - 09:58

Mangfoldet i Utdannings-Norge er stort. Det viser Teknisk Ukeblads årvisse oversikt over høstens nye studier.

Høgskolen i Ålesund styrker sitt maritime fokus. Nå etablerer de et masterstudium i skipsdesign med fokus på oppbygging og konstruksjon av skip.

Stort behov

– Bakgrunnen er at den maritime klyngen på Nordvestlandet har et økende behov for ingeniørkompetanse. Det lokale maritime næringslivet utgjør en komplett verdensledende klynge innenfor utvikling, bygging og drift av avanserte støttefartøy for offshorenæringen. Skal bedriftene beholde denne posisjonen har de behov for å heve kompetansen på ingeniørstaben, sier programansvarlig og førsteamanuensis Karl Henning Halse.

Han venter både norske og internasjonale søkere. Studiet kan tas på vanlig måte over to år eller som en erfaringsbasert variant over 1,5 år for kandidater med relevant arbeidserfaring.

– Studiet har blitt til etter tett samarbeid med næringslivet. De har stilt opp både med midler til professorstillinger og gjennom å tilby undervisning i enkelte av fagene vi tilbyr. Videre er studentoppgavene våre utviklet i tett dialog med de samme aktørene, sier Halse.

Fôring og avl

Årets kanskje mest uvanlige nye studietilbud er Universitetet for miljø- og biovitenskaps nye bachelorgrad i hestefag. Fra kommende høst kan interesserte for første gang studere hest på universitetsnivå.

– Vi etablerer studiet for å gi en større kunnskap til hestenæringen, som er i stor utvikling. Vi samarbeider nært med Norsk Hestesenter på Lena, som nylig er blitt Nokut-godkjent. Studiene er lagt opp med enkelte blokker på tre – fire uker med undervisning der, sier stipendiat Hilde Hauge, som har vært sentral i arbeidet med studiet.

15–20 studenter vil få plass hvert år. UMB håper å få studenter som ikke bare er interessert i hest, men også vil gjøre det til et yrke.

– Studentene må ha fordypning i matematikk og fysikk fra videregående skole. Vi hadde håpet å få på plass et krav om praksis, men det fikk vi ikke. Studentene vil for øvrig kunne ta deler av studiet ved Aberystwyth University i Wales, som har hatt et lignende studietilbud i mange år, sier Hauge.3D er aktuelt

Den private Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) har tradisjon for å tilby studier som ikt-næringen etterspør. Deres nye bachelorstudium i 3D-grafikk kan sies å være et slikt studium. 3D er på full fart inn i norske hjem, blant annet via tv-skjermen.

– Vi etablerer studiet for å imøtekomme økende etterspørsel i næringslivet nettopp etter interaktive løsninger som inneholder 3D. Økende visualisering og bruk av spillteknologi innen reklamebransjen, industri, forsvaret og media gjør at dette tilbudet vil være interessant for både næringslivet og teknologiinteresserte ungdommer, sier Eivind Brevik, ansvarlig for det nye studieprogrammet.

Han legger til:

– Selv om studiet ikke har ensidig fokus på bruk i spill, vil det komplementere våre nåværende studier innen spillprogrammering og spilldesign, sier Brevik.Blir lektorer

Nytt kommende høst er også en endret lærerutdanning. Studentene må nå velge om de vil utdanne seg til lærere for 1.–7. klassetrinn eller 5.–10. klassetrinn. Målet er å få bedre lærere både i barneskolen og i ungdomsskolen.

Universitetet i Tromsø går et steg videre.

– Det unike hos oss er at vi tilbyr femårig lærerutdanning, mens utdanningen er fireårig ved andre utdanningsinstitusjoner. Hos oss får studentene mastergrad og blir lektorer, sier Grethe Karlsen, studieveileder ved Universitetet i Tromsø.Satser på miljø

Oversikten viser at flere interessante studietilbud er på trappene. Høgskolen i Bodø, som regner med å få universitetsstatus i løpet av året, etablerer et MBA-studium i luftfartsledelse. Høgskolen i Molde presenterer et logistikkbasert masterstudium i arrangementsledelse – på godt norsk 'event management'.

Høgskolen i Buskerud tilbyr et masterstudium i menneskerettigheter og flerkulturelle samfunn – altså 'human rights and multiculturalism'.

Flere institusjoner satser på miljørelaterte studier. Oversikten viser nye studier innen fornybar energi, bærekraftig energi og grønn næringsutvikling. Disse kommer i tillegg til flere miljørettede studier som er blitt etablert de siste årene.

Her er de nye studiene