KLIMAENDRINGER

Her må de bygge annerledes på grunn av klimaendringene

Varmere og våtere klima skaper utfordringer for byggene på Svalbard.

Den gamle måten å fundamentere bygg på på Svalbard er ikke god nok, etterhvert som klimaet endrer seg.
Den gamle måten å fundamentere bygg på på Svalbard er ikke god nok, etterhvert som klimaet endrer seg. (Foto: Ekseth, Ivar/Scanpix)

Varmere og våtere klima skaper utfordringer for byggene på Svalbard.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Lenger peler, mindre bruk av tre og muligheter for å kjøle ned fundamentet.

Det er hovedkonklusjonene i en ny rapport fra Statsbygg om hvordan man må bygge for å møte klimautfordringene på Svalbard i årene fremover. 

Store setningsproblemer

Den stadig økende temperaturen har skapt store utfordringer for byggene på Svalbard, og verre kan det bli. 

I verste fall kan gjennomsnittstemperaturen gå fra -5,9 til 3,3 grader mot 2100, mens nedbøren i samme periode kan øke med 40 prosent. 

– Vi ser allerede at byggene påvirkes av endringene, og forventer at denne påvirkningen vil bli enda sterkere etterhvert som klimaet blir både varmere og våtere, sier Hege Njaa Aschim i Statsbygg. 

Statsbyggs tidlige byggetegninger viser nemlig at et tenkt bygg fra 1986 på 30 år vil få setninger på cirka fem centimeter.

Et tilsvarende bygg med samme fundamenter som bygges i 2045, vil imidlertid få setninger på 26 centimeter, i løpet av samme tidsperiode. 

– Det er alvorlig, og fører til at vi må endre måten vi bygger på, sier Aschim. 

Stål og betong 

Hovedprinsippet for bygging i permafrostområder er å unngå oppvarming og tining av permafrost.

Longyearbyen på Svalbard ligger omringet av fjell langs Adventfjorden. Bildet er fra 2017. Bilde: Meek, Tore/Scanpix

Metodene som benyttes er å løfte byggene opp fra bakken, enten på betongfundamenter eller på peler.

– Klimaendringene vil føre til økt temperatur i grunnen, mindre permafrost, dårligere bæreevne og økte setningshastigheter. I framtiden anbefaler derfor Statsbygg blant annet å øke pelelengder og diameteren på disse, forteller Aschim. 

Også i dag peles byggene på Svalbard ned i permafrosten, gjerne med trepeler.

Aschim forteller at trepeler bør unngås i fremtiden, og at det heller bør velges stål- eller betongpeler som føres lenger ned i grunnen enn dagens peler.

– Om det blir fuktigere går det utover treet. Permafrosten er i utgangspunktet som å pele i stein, så tre har vært helt greit, og det er fremdeles det. Men det gir en risiko for setningsskader dersom permafrosten varmes opp, sier hun. 

Kunstig kjøling 

For bygg som er spesielt følsomme for setningsskader, eller hvor det ønskes lang levetid, anbefaler rapporten at man benytter seg av kunstig kjøling av grunnen.

– I noen tilfellene må man vurdere om man skal legge inn kjølemuligheter i konstruksjonene, sier Aschim. 

Men legger til at det er en løsning som krever både styring og energi.

– Det er derfor noe som må vurderes fra eiendom til eiendom, sier hun. 

I tillegg anbefaler rapporten grundig undersøkelse av grunnen så man ikke fører opp bygg på de områdene med dårligst grunn, som er mest utsatt for setningsskader, på Svalbard i fremtiden.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå