KARRIERELONN

Her har single best råd

TALL: Telemark har blant Norges laveste boligpriser. Det gjør det mulig å leve godt som single i fylket.
TALL: Telemark har blant Norges laveste boligpriser. Det gjør det mulig å leve godt som single i fylket. Bilde: Cornelius Poppe / Scanpix
Dag Yngve Dahle
7. mai 2009 - 15:04

Det viser Teknisk Ukeblads beregninger av hvor lønnsomt det er å bo i landets fylker.

Vi har sett på gjennomsnittslønna etter skatt for en enslig mann i hvert fylke, og regnet ut hva det koster å lånefinansiere en singlevennlig leilighet på 50 kvadratmeter.

Lønn vs. boligpriser i ulike fylker

Ikke bare i byene

Våre beregninger viser at Her har du mest igjen for lønna for samboere også er de billigste for single. Men landet består ikke bare av byer. Ser vi på fylker, blir bildet noe annerledes.

Rike Akershus kommer riktignok ikke overraskende best ut. I fylket med velstående kommuner som Asker og Bærum har en enslig mann vel 170.000 kroner til rådighet per år når renter og avdrag på boliglånet er betalt.

Mer overraskende er det at Telemark følger deretter. Single telemarkinger sitter igjen med vel 150.000 kroner når boligutgiftene er betalt.

– Telemark er et av områdene i landet med lavest boligpriser. Hovedgrunnen er høy arbeidsledighet. Området var et tyngdepunkt for industribedrifter, men er nå preget av industriell nedbygging og økende ledighet, sier Gisle Høyland, seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi.

Her har du mest igjen for lønna

Mellomtittel

Lønnsnivået er lavere i mindre urbane strøk - for eksempel i Telemark - enn i storbyene. Likevel kan det altså lønne seg å bo i et stykke unna asfaltjungelen.

– Først og fremst skyldes det lavere boligpriser. Du får mye mer bolig for pengene i mindre urbane strøk. Tilbudet av varer, tjenester og kulturelle aktiviteter er også mindre. Dermed bruker folk mindre penger på slike ting. Støtteordninger, skattemessige fordeler og subsidier spiller enkelte steder inn, sier Høyland.

Telemark er mer økonomisk gunstig for single enn singles tumleby nummer én: Oslo. Hovedstaden følger på tredjeplass, dog ikke langt etter Telemark.

Også Rogaland kommer godt ut for single. Målt i harde tall er fylket bare noen kroner bak Oslo.

Byberegningene viste at det ikke er noen automatikk i at de største byene er mer lommebokvennlig enn småbyene, heller tvert i mot.

Finansnæringen best for oppkomlinger

Kostbart

Det gjelder også på fylkesnivå. Med unntak av Rogaland viser tallene at verken Hordaland eller Sør-Trøndelag lar single beholde like mye av lønna som fylker med mindre byer.

Aller verst er det i Troms. Tallene viser at Troms - og lite lommebokvennlige Tromsø - "spiser" opp mer av lønna enn alle andre fylker i Norge.

Takket være høyere boligpriser enn mange av fylkene lenger sør, kommer Nord-Norge dårlig ut i våre beregninger.

Lindorff Decisions tall over betalingsanmerkninger er ikke brutt ned på sivilstatus.

– Generelt har Finnmark flest betalingsanmerkninger, mens Telemark ligger litt over landsgjennomsnittet, sier Nils Staib, analysesjef i Lindorff Decision.

Lønn vs. boligpriser i ulike fylker