Her er landets vakreste vei

VINNER: Slemmestadveien får Vakre vegers pris 2008, og omtales som enkel og ren både i utforming og materialbruk. (Bilde: Jon-Are Berg-Jacobsen)
STEINBRA: 17.000 m2 av Slemmestadveien gjennom Vollen i Asker ble bygget for 55 millioner kroner i 2007. Nå fremheves blant annet bruken av natursteinsmurer av juryen for Vakre vegers pris. (Bilde: Jon-Are Berg-Jacobsen)
OMTANKE: Omtanke for alles behov, både bilister, syklister og fotgjengere, gjør Slemmestadveien i Asker til et verdifullt anlegg, i følge juryen. (Bilde: Jon-Are Berg-Jacobsen)
RISØY BRU: - Rehabiliteringen har på en respektfull og ydmyk måte tatt hensyn til bruas opprinnelige utforming - både i behandlingen av de enkelte detaljer og behandlingen av de store flatene, mener juryen. (Bilde: Terje Rudi)
HENGER HØYT: Risøybrua er 366 meter lang, fordelt på et bruspenn på 100 meter. Sidespennene er 140 meter på bysiden og 121 meter på Risøysiden. Største høyde over sjøen er 28 meter. (Bilde: Terje Rudi)
TURISTVEIER: Juryen mener Nasjonale turistveger har skapt arkitektoniske perler av noen anlegg - som i tillegg styrker opplevelsen av landskapene de er bygd for å vise. (Bilde: Magne Flemsæter)
INSPIRASJON: Juryen mener Nasjonale turistvegers arbeid har blitt en kilde til inspirasjon, også utenfor samferdselssektoren. (Bilde: Carl-Viggo Hølmebakk)

Om prisen:

  • ’Vegdirektørens pris for vakre veger’ er en hederspris for veianlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene.
  • Nytt av året er prisen for anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold.
  • Prisen er innstiftet og deles ut av vegdirektøren.


Årets priser går til Slemmestadveien gjennom Vollen i Asker, og Risøy bru i Haugesund. Nasjonale turistveger får også pris for banebrytende arkitektur.

- Forbilledlig

- Fra å være et lite tettsted tungt belastet av gjennomgangstrafikk, har man med faglig forankring, estetisk sans og respekt for omgivelsene og stedets historie klart å gjenskape et idyllisk strandsted ved Oslofjorden, skriver juryen om Slemmestadveien i Asker.

Veien sto klar i 2007, og følger nå sin opprinnelige trasé fra 1800-tallet. Natursteinsmurer og vegetasjon er brukt til å lage det juryen kaller "elegante linjeføringer".

- Vinnerprosjektet er et forbilledlig eksempel på hvordan man har klart å ivareta hensyn til miljø, trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper, skriver juryen videre.

Førsteklasses ingeniørkunst

Risøy bru i Haugesund ble opprinnelig bygd i 1939, men ble rehabilitert både i 1991 og i 2004-2005. Til sammen har brua blitt rehabilitert for nærmere 30 millioner kroner de siste 17 årene.

- Rehabiliteringen av Risøy bru i Haugesund sikrer dette monumentet for framtida – et byggverk som er ingeniørkunst av ypperste klasse og et identitetsskapende element for byen, skriver juryen.

Risøybrua er en buebru i betong med overliggende brudekke. Overbygningen over brua og sidespennene består av plasstøpte bjelker, og brudekket er understøttet av søyler.

Arkitektur og utsiktsrydding

Prosjektet Nasjonale turistveger får Vakre vegers pris 2008 for å skape anlegg som styrker opplevelsen av ulike landskap, med bruk av arkitektur som vekker både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

- Det er laget funksjonelle, vakre og varige løsninger. Juryen er av den oppfatning at prosjektet er banebrytende, begrunner juryen.

Et anlegg og et prosjekt får i tillegg hederlig omtale av juryen. Sprangereidkanalen på Lindesnes, der kanalen og gangstier knytter hav, sjø og sted sammen, mener juryen åpner for en vakker reise både til fots og med båt. Prosjektet Åpne landskap i Sogn og Fjordane hedres for å gjøre arbeidet mot gjengroing på en flott måte, ved å rydde utsikten til vann, fjorder og fjell fra veiene. Juryen mener det er et eksempel til etterfølgelse for skjøtsel av arealene langs veiene.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå