Her er den nye vegdirektøren

Her er den nye vegdirektøren
Tildligere samferdselsminister Terje Moe Gustavsen er nå vegdirektør. Bilde: Herskedal, Kjell

Terje Moe Gustavsen fra Vestby er 53 år, og kommer fra stillingen som spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter (tidligere Arbeidsigverforeningen NAVO). Han har bred erfaring fra lederstillinger og styreverv innenfor både offentlig og privat sektor.

Han er best kjent som tidligere samferdselsminister. Denne posten hadde han fra mars 2000 til oktober 2001.

Rushtidsavgiftens mann

Det var Terje Moe Gustavsen som foreslo å endre veitrafikkloven for at den skulle åpne for veiprising. Dette ble vedtatt i Stortinget våren 2001, og har blitt aktualisert på nytt med Liv Signe Navarsete i ministerstolen.

Han var også samferdselsminister da prikkbelastning på førerkort ble innført, og foreslo til og med å inndra bildene og motorsyklene til unge råkjørere - ikke bare "lappen".

Mange verv

På slutten av 90-tallet var han statssekretær ved Statsministerens kontor. Han har jobbet 17 år i Postverket, og hatt flere verv i Den norske Postorganisasjon. Han var leder for LO Stat fra 1990 til 1999, og har hatt styreverv både i Norges forskningsråd, A-pressen, Telenor AS og ABG Sundal Collier ASA.

Fra 2005 til 2007 var han personaldirektør i SAS Braathens.

Les mer om: