OFFSHORE

Helsesjekk på overtid

Sosial- og helsedepartementet har bedt alle trygdekontor om å sende nordsjødykkere til undersøkelse ved Haukeland Sykehus slik at alle kan få behandling for sine arbeidsskader.

Stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik (Frp) sier i en kommentar til denne ukes oppslag i Tekniske Ukeblad at dykkerne har fått en skandaløs behandling fra det offentliges side. De har ikke fått gehør i det politiske miljøet – og i hvert fall ikke i statsapparatet som har sett alvoret i saken.

Grundige vurderinger

1. september 2000 startet overlege Endre Sunndal ved Haukeland Sykehus en yrkesmedisinsk undersøkelse av nordsjødykkerne etter en modell han hadde utviklet der. I alt står 72 dykkere for tur til å bli undersøkt, og antakelig kommer det flere til. I uke 22 var 34 dykkere diagnostisert. Helse- og sosialdepartementet bevilget midler til dette arbeidet. Hver dykker blir undersøkt én uke og blir individuelt vurdert. Eventuell medisinsk invaliditet blir utmålt. Sunndal har dessuten søkt om ekstra midler til å gjøre utvidet MR-undersøkelse av hjerne og ryggmarg på dykkerne.

I juni skal Sunndal og gruppen hans møte kommisjonen som Kommunal- og arbeidsdepartementet har satt ned for å undersøke forholdene metningsdykkerne arbeidet under.

Ekspedisjonssjef Aase Rokvam i Sosial- og helsedepartementet sier Haukeland Sykehus vil få den tilleggsbevilgningen de har bedt om for utvidet MR-undersøkelse. Hun mener at det tidligere var et problem at leger og trygdekontor ikke alltid hadde tilstrekkelig ekspertise.

Påviste skader

Kari Todnem ved Nevrofysiologisk laboratorium på Regionsykehuset i Trondheim opplyser at fra 1986 til 1990 ble det gjennomført en bred vitenskapelig undersøkelse av et stort antall dykkere ved Norsk Undervannsteknologisk Senter (Nutec) i Bergen.

Gjennom nevropsykologisk testing kom det frem at dykkerne hadde mistet mental kapasitet i forbindelse med arbeidet. Dykkerne hadde redusert lungekapasitet og hadde mistet hørsel. Undersøkelsene påviste at de fikk skader i nervesystemet som først og fremst skyldtes tilfeller av trykkfallssyke, men også dykkingen i seg selv. Resultatene er forlengst publisert i vitenskapelige internasjonale tidsskrifter og i Nutec-rapporter.

Det bekymrer Kari Todnem at rapporten fra den nye komiteen kanskje ikke vil bli brukt av politikerne til å gjøre opp med dykkerne. Staten har tidligere ikke brydd seg om rapporter som viste at en del dykkere fikk store helseskader av dykkingen.

Vil rydde opp

Stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik stiller seg undrende til stillheten omkring nordsjødykkernes skjebne.

– Før snøballen tok til å rulle i fjor, skjedde ingen ting. Kom det av at myndighetene var villige til å ofre noen for å komme raskest mulig i gang med oljeutvinningen? Hvorfor ble det i Nordsjøen benyttet lengre dykkeperioder enn amerikanerne, som hadde lengst erfaring? Og hvorfor ble det benyttet andre trykktabeller? spør han.

Nesvik har kommet med fire forslag til sosialkomiteen: Granskningskommisjonen utvides med ett medlem med dykkerfaglig kompetanse, Nordsjødykker Alliansen får observatørstatus i kommisjonen, granskningsperioden utvides fra 1985 til 1990 – da dykkerforskriftene kom – og han ber regjeringen gi Nordsjødykker Alliansen en prosjektstøtte slik at de kan fortsette arbeidet.

– Denne saken skal det ryddes opp i, det setter jeg min ære inn på, sier Nesvik.

Les mer om: