– Har ikke vært utsatt for press

– Har ikke vært utsatt for press
Kritikk: Oljebransjen har reagert kraftig på konklusjonen i Vista Analyse sin rapport om ringvirkninger av oljevirksomhet utenfor Lofoten. Bilde: Leif Hamnes

Men analyseselskapet har likevel vurdert å endre den etter sterke protester fra oljebransjen.

Misforstått

På oppdrag fra Miljøverndepartementet har Vista Analyse gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av petroleumsvirksomhet i Lofoten. I konklusjonen til rapporten står det at det kan ligge en ikke ubetydelig opsjonsverdi i å vente med en beslutning.

Men i selve rapporten står det at å starte gradvis trolig er lønnsomt. Vista Analyse mener setningen er misforstått, men analyseselskapet vil likevel ikke love å endre den.

– Det har vi ikke vurdert, men i tilfelle ville det dreid seg om en utdypning, sier prosjektleder Karin Ibenholt.

OLF om rapporten: – Ikke lønnsomt å utsette oljeleting

Diskuterte endringer

Teknisk Ukeblad vet imidlertid at Vista Analyse har vurdert å endre konklusjonen. Men styreleder i Vista Analyse og professor i samfunnsøkonomi, Steinar Strøm, sier det ikke er nødvendig.

Dette begrunner han med at det i hoveddelen av rapporten kommer tydelig frem at konsekvensutredning og leteboring vil være lønnsomt.

– Det kan være alternative verdier i å vente med større utbygginger til man har mer kunnskap om miljøeffekter og oljepris. Men det vil mest sannsynlig være samfunnsøkonomisk lønnsomt å gå videre med en konsekvensutredning og leteboring. Vårt poeng er at det kanskje ikke bør lyses ut mer enn noen få blokker i første omgang, sier Strøm til Teknisk Ukeblad.

Innrømmer ikke feil

Økonomer i oljebransjen hevder overfor Teknisk Ukeblad at Vista enten har gjort en grov feil eller blitt presset av oppdragsgiver til å få det til å virke som om det kan være lønnsomt å utsette leteboring.

Både Strøm og Ibenholt avviser dette.

– Ingen av delene stemmer. Opsjonsverdier var en del av mandatet og av konklusjonen, sier Ibenholt.

– Vi har på ingen måte blitt presset. Jeg vil heller si at det ofte er for lite engasjement fra departementene, sier Strøm.

Er det riktig å nevne opsjonsverdier i konklusjonen når det omtales svært lite i rapporten?

– Ja. Vi synes det er viktig å påpeke at det kan være rasjonelt å gå gradvis frem.Kritikk: Oljebransjen har reagert kraftig på konklusjonen i Vista Analyse sin rapport om ringvirkninger av oljevirksomhet utenfor Lofoten. Teknisk Ukeblad

Hadde møte med politikere

Vista Analyse presenterte rapporten sin i et møte med statssekretærene i de berørte departementene 1. november i fjor - en måned før offentliggjøring. Møtet ble ledet av statssekretær Heidi Sørensen (SV).

– Det ble ikke stilt spørsmål ved konklusjonene i rapporten. I tillegg til at vi presenterte vår rapport, presenterte Risikogruppen sin rapport om ulykken i Mexicogolfen, sier Ibenholt.

– Ble det tatt med nye opplysninger i rapporten i etterkant av møtet?

– Det var kun en presentasjon av rapporten, og ingen endringer av konklusjoner ble gjort som følge av møtet. Et par avsnitt om konklusjonene i Risikogruppens rapport ble derimot tatt med i vår rapport, sier Ibenholt.

Les også: – Kysten marineres i olje

– Oljepolitikken står på vent

Statlige etater i krangel om Lofoten

Avviser innblanding

Statssekretær i Miljøverndepartementet (MD), Heidi Sørensen, sier til Teknisk Ukeblad at de ikke har lagt noen føringer på Vista Analyse når det gjelder rapportens konklusjon.

– Dette er Vista Analyses egen konklusjon, og vi har ikke hatt noen ønsker om å legge føringer for denne. Uansett går det meste av innholdet i rapporten i favør for dem som ønsker petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen, sier Sørensen.

– Det er kommet med en setning om venteopsjoner i den siste versjonen av rapporten som nå ligger ute på deres og Vistas nettsider. Er dere villige til å fjerne denne eller tilføye noe for å klare opp misforståelser?

– Vi ønsker et best mulig kunnskapsgrunnlag både på økologi og økonomi, men har ikke fått noen forespørsel fra Vista om å legge til en setning. Dette er en rapport som vi har bestilt og nå mottatt. Det er ikke et avgjørende spørsmål om det tilføyes noe eller fjernes noe. Rapporten fastslår at det er veldig lønnsomt med petroleumsvirksomhet i området. På en skala fra en til ti i lønnsomhet er rapporten på ni. En oppklarende setning hadde gjort at den endte opp på 9,2, ikke noe mer, sier Sørensen.

SPÅR PROBLEMER: Energipolitisk talsmann i Frp, Ketil Solvik-Olsen, mener at nok en utsettelse av et renseanlegg på Kårstø vil gi hodepine for regjeringen og SV-abdisens.
Ber Solheim om redegjørelse Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen vil ha en redegjørelse fra statsråden om rapporten. Truls Tunmo

Ber Solheim om redegjørelse

Fremskrittspartiets energipolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, har bedt miljøvernminister Erik Solheim om en redegjørelse om ringvirkningsrapporten til Vista Analyse.

I en pressemelding fra Miljøverndepartementet 29.11.10 står det at "Det begrensede kunnskapsgrunnlaget, både hva gjelder størrelsen på petroleumsressursene og effektene på spesielt miljøet, betyr at det kan ligge en ikke ubetydelig opsjonsverdi i å vente med en beslutning om petroleumsvirksomhet i de berørte havområdene.“

Denne har ikke blitt endret etter at Vista Analyse utdypet at det ikke ligger samfunnsøkonomiske verdier i å utsette leteboring i området.

I et skriftlig spørsmål til Solheim spør Solvik-Olsen om statsråden står inne for det som står i pressemeldingen.

– Det er viktig at informasjonen som kommer fra myndighetene i forbindelse med Forvaltningsplanen er korrekt. Dette handler om troverdigheten til et beslutningsgrunnlag i en av årets viktigste saker. Derfor vil jeg vite hva statsråden mener, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les også: SV avviser Lofoten-kompromiss som «bare tull»

Lofoten-ordførere kjemper for konsekvensutredningLes mer om: