Håper på gjenoppbygging

Håper på gjenoppbygging
Hele landsbyer og infratstruktur må bygges opp igjen. Norske selskaper har kompetanse. og håper på oppdrag. Bilde:


Rådgivende ingeniører og leverandører av vei-, vann- og energi-infrastruktur er allerede godt etablert i de aktuelle områdene med kontorer og stedlige representanter.

– Vi ser mulighetene, men foreløpig er det for tidlig å si hvor vi kommer til å delta, sier direktør John Nyheim i Norconsult AS.

Norconsult er blant annet etablert med kontor i Bangkok, og har deltatt i en prosjekter i flere land i området. Også rådgivingsfirmaet Norplan har tidligere jobbet i området.

Les mer om: