INDUSTRI

Han deler ut milliarder i skattefritak til gode idéer

Men savner gode søknader og kunnskap om ordningen.

BREDDEIDRETT: Sander Tufte mener Skattefunn er forskningens breddeidrett. Nå arbeider han for å øke søkertallene ytterligere.
BREDDEIDRETT: Sander Tufte mener Skattefunn er forskningens breddeidrett. Nå arbeider han for å øke søkertallene ytterligere. Bilde: Knut Dirk van der Wel

Samlet var det 3811 aktive prosjekter i Skattefunn i 2012, 1654 av dem nye. De nye prosjektene er drevet av 1429 forskjellige bedrifter.

Det er årsmeldingen for 2012 som viser dette.

Skattefunn er en ordning der bedrifter kan få godkjent forsknings- og utviklingsprosjekter som grunnlag for skattefritak.

De aktive prosjektene har en samlet verdi på drøyt 12 milliarder kroner og en budsjettert skattegevinst på 1,9 milliarder kroner. 2012-prosjektene alene har en budsjettert skattegevinst på 785 millioner.

IKT på topp

Det store antallet bedrifter som benytter seg av ordningen befinner seg i Oslo/Akershus og på Vestlandet. Deretter følger øvrige Østlandet, Trønderlag, Nord-Norge og Agdersylkene helst sist.

Agderfylkene er den eneste regionene der det har vært kontinuerlig fall i antall praktisk talt helt siden Skattefunn startet i 2002.

IKT-sektoren ligger tydelig foran alle andre med 711 prosjekter som skal gi en skattegevinst på 411 millioner.

I årsmeldingen heter det at antallet IKT-prosjekter egentlig er større fordi sektoren er aktiv i alle næringer og mange IKT-prosjekter har fått andre merkelapper.

Marin/sjømat følger med 415 prosjekter til en milliard kroner. Marin sektor har tett samarbeid med FoU-insitusjoner, og det er havbruk som peker seg ut med flest prosjekter.

Les også: Norske bedrifter gir blaffen i patentsikring

Flere kan søke

Avdelingsdirektør Sander Tufte i Forskningsrådet sier de tror det er langt flere bedrifter som kan søke.

Fletallet av bedriftene er små, og mange som får søknaden i retur har gode mål og ideer.

– Men det skorter på kunnskapen om prosjektgjennomføring og søknadene er ofte for dårlig skrevet. Når vi aner at det ligger noe som er verdt å satse på, forsøker vi å hjelpe eller bringe inn Innovasjon Norge, sier Tufte.

Likevel er det fortsatt mange som ikke har hørt om muligheten til å redusere skatteregningen.

Forskningens breddeidrett

– Vi informerer revisorer og bransjeorganisasjoner. Vi er overrasket over at det fortsatt er bedrifter som ikke har hørt om Skattefunn.

– Å øke innsatsen gjennom revisorer er en alternativ form for markedsføring når det gjelder forskning?

– Ja, det er et godt poeng. Vi ser Skattefunn som forskningens breddeidrett, det gir incitamenter for å starte og fullføre prosjekter.

Selv om Skattefunn ikke skal stimulere forskning på toppidrettsnivå, forsikrer Tufte om at kriteriene er strenge nok.

– Man kan ikke lure seg til et FoU-stempel, kriteriene er basert på internasjonale standarder og vi går grundig gjennom alle søknadene.

Les også:

Vinner pris etter 20 års teknologiutvikling

Prøver å forstå styrken til aluminium

Skifergass bremser forskning på "isgass"