Halvparten av verdens befolkning lever uten internett. Slik vil ingeniørene gi tilgang til alle

Teknologirace mellom IT-giganter.

Halvparten av verdens befolkning lever uten internett. Slik vil ingeniørene gi tilgang til alle
Bildet viser nettdekningen per februar 2016, ifølge Facebook. Det er denne dekningen selskapet vil utvide. Bilde: Facebook

I løpet av tiår har verdensveven vokst til å bli en sentral del av et moderne samfunn. I 2011 slo en FN-rapport fast at internett er en rettighet. I Norge tar vi nettilgangen mer eller mindre for gitt – enten vi er hjemme eller på farten.