KARRIERE

Halve sykefraværet skyldes fyll

MYE: Høy promille forklarer halvparten av fraværet.
MYE: Høy promille forklarer halvparten av fraværet.

Det kom fram på konferansen ' Skjulte trusler i arbeidslivet' i Bergen torsdag.

Menn verst

– Det viser seg at alkoholinntak er grunnen til 50 prosent av korttidssykefraværet, som er fravær på en til tre dager, sier Inger Synnøve Moan, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Halvparten av sykefraværet av denne varigheten er altså alkoholrelatert.

– Tall fra utlandet bekrefter disse tallene. Tendensen er den samme i mange land. Og verst er det for dem som drikker sprit. Menn er også mer utsatt enn kvinner, sier forskeren.

Hva med yteevnen? Ikke tro på dem som sier at de jobber like effektivt dagen derpå.

Yteevnen går nemlig ned.

– Ja, 40 prosent av oss har hatt problemer med å fungere på jobben på grunn av bakrus. Her er 20 – 29-åringene de verste, sier hun.

Tørstere

Nordmenn drikker mer alkohol enn før.

– Vi ser en klar økning i alkoholkonsumet fra 1993 og frem til i dag. Konsekvensen er mer sykefravær, sier hun.

En svensk undersøkelse viser at det årlige legemeldte sykefraværet øker med 13 prosent når alkoholkonsumet øker med en liter ren alkohol.

– Ikke-publiserte tall viser samme tendens for Norge. 43 prosent av konsumet skjedde i arbeidsrelaterte situasjoner, ofte i gråsonen mellom arbeid og fritid, for eksempel med kolleger etter jobb, sier Moan.

Narkotikaforbruket har også steget markant, og spesielt forbruket av kokain.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.