Hæren skal på skolebenken - inngår samarbeid med Universitetet i Tromsø

Skal fylle på kompetansen.

Hæren skal på skolebenken - inngår samarbeid med Universitetet i Tromsø
Fra et vinterpatruljekurs i Troms. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Universitetet i Tromsø (UiT) og Hæren har signert en intensjonsavtale for kunnskaps- og kompetanseutvikling. Avtalen skal gi hæren tilgang på sivil utdanning.

Samarbeidet er en del av regjeringens strategi for å revitalisere totalforsvaret i Norge.

– Et moderne forsvar har kontinuerlig behov for å fornye egen kompetanse og å bidra til en bred forankring av Forsvarets behov i samfunnet. Hæren trenger tilgang på sivil utdanning for å fylle opp det totale kompetansebehovet sitt, sier hærsjef Eirik Kristoffersen i en pressemelding.

– Vi ser på kompetanseutveksling med UiT som et viktig element i denne sammenhengen.

I fredstid består Hæren av i underkant av 10.000 personer, fordelt militært og sivilt ansatte, samt vernepliktige soldatar i førstegangstjeneste. Majoriteten oppholder seg i indre Troms og to større garnisoner i Finnmark. 

Avtalen åpner for samarbeid med alle fakultet og institutter ved UiT som har relevant kompetanse og aktivitet for Hæren.

Etter planen vil et pilotprosjekt med noen utvalgte fagtilbud starte til høsten.

UiT har ti studiesteder i Nordland, Troms og Finnmark og på Svalbard. Hæren, som består av om lag 10.000 personer, har sitt tyngdepunkt i nord.

Les også