BYGG

Grønne bygg er nøkkelen til å avverge kode rød

Byggenæringen har et enormt potensial for å kutte klimagassutslipp allerede i dag. Regjeringen må sette tydeligere krav til bransjen.

Powerhouse Brattørkaia i Trondheim er et av fire Powerhouse. Det er tatt en rekke grep for at bygget skal bruke så lite energi som mulig.
Powerhouse Brattørkaia i Trondheim er et av fire Powerhouse. Det er tatt en rekke grep for at bygget skal bruke så lite energi som mulig. Foto: Håvard Zeiner
Sonja Horn (adm. dir. i Entra), Elisabeth Heggelund Tørstad (adm.dir. i Asplan Viak), Ståle Rød (konsernsjef i Skanska Norge), Sigrun Gjerløw Aasland (daglig leder i ZERO), Tor Olav Mork Mørseth (daglig leder i Snøhetta Oslo)
5. nov. 2021 - 14:00

Når ledere fra hele verden samles i Glasgow under klimatoppmøtet COP26, er det med et dystert bakteppe, men med håp om handlekraft. Den siste rapporten til FNs klimapanel er kode rød for menneskeheten, og verden styrer mot en temperaturøkning på 2,7 grader.

Skal vi i det hele tatt ha en sjanse til å komme under 2 grader, mener vi at en del av løsningen er enklere enn mange tror. Byggenæringen har et enormt potensial for å kutte klimagassutslipp allerede i dag. For å utløse dette må regjeringen sette tydeligere krav til bransjen, og vi har ingen tid å miste. 

Bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen står for store CO2-utslipp. På verdensbasis står næringen for 36 prosent av klimagassutslippene, mens nasjonalt er tallet 15 prosent. I tillegg går 40 prosent av alle energibruken i Norge til drift av bygninger. 

Innovasjonstakten har imidlertid akselerert de siste årene. Nå er det mulig å bygge mye mer klimasmart enn det vi tradisjonelt sett gjør. Norge er helt i front på dette området, og vi har allerede bygg som er helt i tråd med Parisavtalen. Ett eksempel er Powerhouse Paris Proof-konseptet, en ny definisjon for bygg som tar utgangspunkt i Parisavtalens 1,5-graders mål. Definisjonen angir et maksimalt og totalt CO2-utslipp per kvadratmeter, inklusiv byggefase, energi i drift, materialer og avhending.

Smarte klimagrep gir stor effekt

Powerhouse er en sammenslutning av aktører på tvers av verdikjeden for å bygge noen av verdens fremste miljøbygg. Samarbeidet består av Asplan Viak, Entra, Skanska, Snøhetta og ZERO. De siste ti årene har vi realisert fire Powerhouse, og ett av dem, Powerhouse Brattørkaia i Trondheim, har vært i drift i litt over to år. Fageksperter har overvåket bygget tett og gjort en rekke grep slik at bygget bruker så lite energi som mulig, samtidig som solcelleanlegget produserer maksimalt med ren, fornybar energi.

Tallenes tale så langt er oppsiktsvekkende. Powerhouse Brattørkaia bruker ca. 80 prosent mindre energi enn et tilsvarende bygg og har en reduksjon i CO2-utslipp på rundt 50 prosent for bygget som helhet. Nå er dette prosjektet valgt ut blant flere hundre prosjekter fra hele verden for å vises frem til beslutningstakerne under COP26, som levende eksempel på hva som er mulig allerede i dag. 

Still krav og inviter til samarbeid

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at det skal lages et årlig og forpliktende karbonbudsjett og at dette skal gjøres sammen med de respektive næringene. Dette stiller vi oss fullt og helt bak. I Powerhouse-prosjekter er det Parisavtalen som styrer. Vår erfaring tilsier at dette er noe hele byggenæringen kan få til hvis det er en tydelig marsjordre fra politiske hold. For at flere skal sette seg samme ambisjon, og at vi sammen kan oppnå det vi vet skal til, er vårt konkrete forslag til regjeringen følgende:

  1. Still krav om 7,5 prosent årlig klimakutt for nye bygg i teknisk forskrift (TEK) frem mot 2030. Dette gir i 2030 en reduksjon på 60 prosent fra 2022-nivået. Ambisiøst, men våre beregninger i forbindelse med høringssvaret til ny TEK viser at det er fullt gjennomførbart med dagens tilgjengelige kunnskap og teknologi
  2. Inviter bygg- og eiendomsbransjen til å bidra i arbeidet med å utforme et ambisiøst karbonbudsjett som forplikter. Vi står klare med kunnskap og erfaring som kan bidra til at hele næringen vår når målene som settes. 
  3. Enovas støtteordninger må utløse et volum av forbildeprosjekter over hele landet som setter seg svært høye klimaambisjoner. Støtten deres har vært helt avgjørende for at Powerhouse-prosjektene ble realisert.

Disse grepene krever både samarbeid, ambisjoner og at politikere, myndigheter og private aktører gjennom hele verdikjeden tør å tenke nytt. Det vil kreve mye innovasjon og ledermot for å komme dit. Men vi tror det er mulig og vet det er nødvendig. 

Norge må lede an i klimakampen

I likhet med FNs generalsekretær António Guterres forventer vi i Powerhouse-samarbeidet at politikere og beslutningstakere i det offentlige tar ansvar og sørger for at COP26 blir det veiskillet vi så sårt behøver. Vi mener den norske delegasjonen må vise vei under forhandlingene.

Politikerne og myndighetene våre står nærmest i en særstilling når det gjelder økonomisk og politisk handlingsrom. Samtidig har vi et næringsliv med tilgang på høy kompetanse og innovative løsninger, som ønsker å bidra til å løse klimakrisen. Men vi trenger politikere og myndigheter som tør å utfordre, tenke langsiktig og være visjonære. 

Gjør de nettopp det, bidrar de til å utvikle en grønnere byggenæring som vil spille en helt avgjørende rolle med å hjelpe Norge med å nå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030. 

Så gjenstår det å se om veien til Paris går via Glasgow og Hurdal, eller om vi har kjørt oss vill på veien. 

Ved å velge én stor varmepumpe i stedet for flere små, har plussenergibygget i Trondheim fått en mer stabil og energigjerrig varmeløsning, ifølge Skanska Teknikk.
Les også

Verdens nordligste plusshus overgår energi-estimatene og vinner varmepumpepris

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.