OFFSHORE

Grane-jubel for Kværner

Kværner Oil and Gas ble tildelt kontrakten på ca. 500 millioner kroner for kraftgenereringsmodulen og boligkvarteret til Grane-plattformen. Det gir mange jobber til frustrerte industriarbeidere ved Rosenberg Verft i Stavanger.

Verftet frykter nedleggelse dersom Aker Maritime lykkes i forsøkene på å fusjonere med Kværners Olje- og gassvirksomhet. Grane-kontrakten gir et pusterom.

Modulen på rundt 5.5000 tonn skal være klar for levering 1. mai 2003. Verftet regner med at ca. 400 personer vil være involvert i byggingen på det meste.

Ifølge en pressemelding fra Norsk Hydro, vant Kværner kontrakten i hard konkurranse og på grunnlag av en samlet vurdering av pris og kvalitet. Dette var den siste i rekken av de største Grane-kontraktene.

Hydro har tidligere tildelt følgende kontrakter i forbindelse med Grane-utbyggingen:

16. mai 2000 ble kontrakt for produksjonsmodulen til en verdi av 3,5 milliarder kroner tildelt Kværner Oil and Gas.

5. september 2000 fikk Safe Service AS en kontrakt verdt 200 millioner kroner for leie av flotell til oppkoblingsperioden.

11. oktober 2000 fikk Aker Maritime kontrakten for boremodulen til en verdi av om lag 1 milliard kroner.

31. oktober 2000 fikk Aker Verdal kontrakten for stålunderstellet. Kontrakten har en verdi på om lag 670 millioner kroner.

12. desember 2000 fikk Veidekke ASA og Murphy Pipelines Ltd. EPCI-kontrakt vedt 140 millioner kroner for landdelen av oljeeksportrørledningen.

24. januar i 2001 fikk Europipe GmbH og Mitsui & Co. Norway AS hver sin innkjøpskontrakt hver til en verdi av 275 millioner kroner for produksjon og leveranse av stålrør for den 217 kilometer lange eksportrørledningen fra Grane-plattformen til Stureterminalen.

Grane-feltet, som ligger om lag 185 kilometer vest for Stavanger, skal bygges ut med en integrert bolig-, prosess-, og boreplattform på stålunderstell. De samlede investeringer er anslått til om lag 15 milliarder kroner.

Med om lag 700 millioner fat utvinnbar olje er Grane det siste store påviste oljefeltet i Nordsjøen som ikke er bygget ut. Feltet forventes å nå maksimal produksjon på 214.000 fat per dag i 2005. Oljen skal transporteres i rør til Stureterminalen.

Hydros andel i Grane er 24,4 prosent. Øvrige deltakere i feltet er Statoil med 6,4 prosent, SDØE med 43,6 prosent og ExxonMobil med 25,6 prosent.

Les mer om: