OFFSHORE

Gjenvinner oljedamp fra skip

I rundt ti år har Kværner jobbet med utvikling av teknologien som skal ta vare på oljedamp og gjenvinne de flyktige organiske forbindelsene til olje. Dette har positiv miljøeffekt samtidig med at oljeselskapene tjener på gjenvinningen.

Avdamping av oljedamp, NMVOC) (Non-Methane Volatile Organic Compounds) skjer både under lasting, lossing og transport på oljetankerne som brukes til frakt av råolje fra feltrene i Nordsjøen. Avdampingen medfører tap av last for oljeselskapene og utgjør et miljøproblem. Teknologien fra Kværner tar hånd om dampen og fører den tilbake som olje til lasten.

Kværner har iforeløpig nngått en intensjonsavtale med Statoil og Navion om å levere tre gjenvinningsanlegg. Kontrakten på disse første anleggene er på totalt 155 millioner kroner, opplyser Kværner i en pressemelding.

Anleggene skal installeres på råoljetankere som opererer i Nordsjøen. I tillegg til de to anleggene Statoil har bestilt, har selskapet en opsjon på levering av ytterligere fem anlegg.

Anlegget er et såkalt NMVOC- anlegg (Non-Methane Volatile Organic Compounds), det vil si et anlegg for å gjenvinne lette hydrokarboner fra råolje som etan, propan og butan. Statoil har vurdert en rekke teknologier før Kværners metode ble valgt.

Det er Kværner Process Systems som har gått i bresjen for Kværner. For framtidige anlegg har selskapet inngått en samarbeidsavtale med HitecVision for å gjennomføre slike prosjekter. Samarbeidet skal omfatte design, engineering, fabrikasjon samt testing og vedlikehold av anlegget.

Les mer om: