KARRIEREUTDANNING

Gir mer til forskning

NYTT: Utdannings- og forskningsminister Tora Aasland øker bevilgningene.
NYTT: Utdannings- og forskningsminister Tora Aasland øker bevilgningene. Bilde: Leif Hamnes
Dag Yngve Dahle
13. okt. 2009 - 10:27

I forslaget til statsbudsjettet for 2010 vil regjeringen bevilge 1,7 milliarder kroner mer til forskning og utvikling i forhold til inneværende år.

Mer til CO2

Totalt er potten til forskning på 22,5 milliarder i forslaget til statsbudsjettet for 2010.

I tillegg skal kapitalen i fondet for forskning og nyskapning økes med 5 milliarder kroner. Totalt er dette fondet nå på 77 milliarder kroner.

Enkelte områder tilgodeses ekstra.

Det gjelder blant annet forskning på fornybare energikilder samt fangst og lagring av CO2, som får 300 millioner mer.

Satsingsområder

– Dette viser at den rødgrønne regjeringen følger opp de nye målene i stortingsmeldingen "Klima for forskning" med en solid økning i bevilgningene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding.

Dette er de andre satsingsområdene:

  • Klimaforsking
  • Forskingsinfrastruktur
  • Regional forsking og verdiskaping