SAMFUNN

Gir gass for kraft

I revidert statsbudsjett 2004, siterer Bondevik og Foss seg selv når bevilgningene til miljøvennlig gasskraft omtales.

"Regjeringens strategi for satsing på gasskraftverk med CO2 - håndtering ble lagt frem i St.meld. nr. 9 (2002-2003) og omfatter følgende elementer:

- statlig støtte til teknologi- og produktutvikling

- investeringsstøtte for fullskala gasskraftverk med CO2 -håndtering fra 2006

- opprettelsen av et statlig innovasjonsselskap for miljøvennlig gassteknologi i Grenland

- utredninger av statlig deltakelse i utvikling og drift av infrastruktur for CO2

Regjeringen foreslår å opprette et fond etter modell av Fondet for forskning og nyskaping med en fondskapital på 2 milliarder kroner. Hovedhensikten med fondet er å gi grunnlag for en mer langsiktig og stabil offentlig finansiering av utviklingsprosjekter for miljøvennlig gassteknologi, herunder teknologier for gasskraft med CO2 -håndtering", heter det i forslaget til revidert statsbudsjett.

"Som et ledd i Regjeringens strategi etableres det et innovasjonsselskap i Grenland som skal forvalte avkastningen fra fondet."

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.