SAMFERDSEL

Gigantisk feilberegning: Svensk hurtigtog blir opp til 152 milliarder dyrere enn planlagt

Bommet på kostnader for skinner og stasjonsbygg.

Hurtigtogsatsingen i Sverige vil blir opptil 150 milliarder kroner dyrere enn først antatt, viser en ny rapport.
Hurtigtogsatsingen i Sverige vil blir opptil 150 milliarder kroner dyrere enn først antatt, viser en ny rapport.

Feilberegninger på alle plan kan true planene om hurtigtog i Sverige.

Det planlagte hurtigtoget mellom Stockholm, Gøteborg og Malmø viser seg nå å bli rundt mellom 20 og 152 milliarder kroner dyrere enn ventet. Det skriver det svenske Trafikverket på sine hjemmesider.

Strengere skinnekrav

Den enorme merkostnaden kommer frem i en ny rapport fra Trafikverket, som viser at prislappen for å bygge hurtigtoget har vokst fra 170 milliarder til et sted mellom 190 og 320 milliarder svenske kroner.

Rapporten viser til at strengere tekniske krav til utforming av spor gir langt høyere kostnader enn tidligere beregnet.

Som følge av det må en større del av ruten gå over bruer og gjennom tunneler enn det som først var planlagt. Dette står for 35 prosent av kostnadsøkningen i rapporten.

Andre kostnadsdrivere har vært strengere krav til utforming av togstasjonene langs strekningen, som står for hele 20 prosent av økningen, og støyskjerming.

To ulike strategier

I rapporten foreslår Trafikverket to alternative byggestrategier.

Felles for strategiene er det at strekningene mellom Järna og Linköping og Mölnlycke og Bollebygd gjennomføres først. Og at strekningen mellom Jönköping og Hässleholm gjennomføres sist.

I det ene alternativet prioriteres strekningene mellom Linköping og Gripenberg og Hässleholm og Lund før strekningen Stockholm-Jönköping-Göteborg.

I det andre alternativet blir strekningen Göteborg-Borås ferdigstilt først, så kommer resten av strekningen mellom Stockholm-Jönköping-Göteborg og strekningen Hässleholm-Lund.

Trosser lønnsomhet

Planene er at reisetiden mellom Stockholm og Göteborg skal være to timer, og at reisetiden mellom Stockholm og Malmö skal være to og en halv time.

Toget skal gå i 300 kilometer i timen, og etter planen være ferdigbygget i 2035.

Helt siden prosjektet ble presentert har det hersket tvil rundt finansieringen av det. Den svenske staten står for deler av kostanden, men selv med utgangspunktkostanden er det ikke bestemt hvem som skal ta resterende kostnad.

Til tross for at de nye tallene ikke viser god samfunnsøkonomisk lønnsomhet konkluderer Trafikverket med at investeringen i hurtigtog vil være bra for Sverige.

Teknisk Uleblad venter på kommentar fra Trafikverket.