OFFSHORE

Gasskraft i sentrum

– Det blir ingen bråe kast, sier Steensnæs. I forhold til arbeiderpartiregjeringens budsjett er det få endringer, og de fleste i plussretning.

Regjeringen legger opp til økt forskning og utvikling av alternative fornybare energikilder ved at overføringen til Enova øker med 10 millioner kroner, til 279 millioner. I tillegg vil Enova få rundt 200 millioner kroner som følge av avgift på nettariffen.

Regjeringen øker bevilgningene til forskning og utvikling av renseteknologi for gasskraftverkene. For 2002 kan det brukes 244 millioner kroner til dette formålet. Håpet er å få såkalte CO2 –frie gasskraftverk.

– Regjeringen er i samtaler med gasskraftutbyggerne og vil komme med stimuli som kan gjøre det attraktivt å vente med utbygging av gasskraftverkene inntil vi har en renseteknologi som kan brukes i stor skala, sier Steensnæs.

– Men jeg understreker at de tre konsesjonene og utbyggingstillatelsene som er gitt, opprettholdes. Det er opp til utbyggerne å starte utbygging når det måtte passe dem, men jeg ville ønske at de ventet til renseteknologien er klar.

Ja til Snøvit

Steensnæs er heller ikke villig til å stoppe utbyggingen av Snøhvit-feltet.

– Gasskraftverket her er en del av selve prosessanlegget, understreker han. Regjeringen vil utarbeide en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og har startet arbeidet med å kartlegge hva som er gjort av konsekvensutredninger i dette området.

– Vi må se på hvilke områder det er behov for mer kunnskap. Derfor ønsker departementet å utarbeide og kartlegge konsekvensene av helårig petroleumsaktivitet i Barentshavet. Disse utredningene vil være et sentralt bidrag til utformingen av en helhetlig forvaltningsplan for dette havområdet.

Også andre kystnære og sårbare områder hvor det kan være aktuet å drive olje og gassvirksomhet skal konsekvensutredes. I første omgag er det Lofoten som skal under lupen. Olje- og energidepartmentet har fått nesten fem millioner til å gjennomføre dette arbeidet.

Uenig

Norsk Hydros generaldirektør Eivind Reiten er sterk uenig i regjeringens ønske om å vente og se.

– Det kommer ingen ny teknologi dalene ned som manna fra himmelen som betyr at vips så er renseteknologien klar. Gasskraftutbyggingene må komme i gang nå, slik at vi kan vinne erfaring og gradvis konvertere disse til såkalte CO2-frie gasskraftverk. Skal Norge utvikle en skalgbar teknologi innen renseområdet må vi komme i gang å fort som mulig. Vil du være med så heng på, mener Reiten.

Administrerende direktør i Naturkraft, Ole Rønning, understreker at norske gasskraftverk vil bygges med absolutt siste tilgjengelige teknologi. De vil forberedes for renseanlegg.

– Forprosjekteringen på dette er allerede begynt, sier han. – Utfordringen nå ligger i å få en god nok leveranse av gass til kraftverkene. Når det foreligger vil bygging starte.

Lavere oljepris

Regjringen nedjusterer oljeprisen fra 200 til gjennomsnittlig 185 kroner pr fat for 2002. Samtidig er prisen pr. fat for 2001 redusert fra 230 til 220 kroner. På årsbasis betyr reduskjnen i oljeprisen lite for inntektene til staten. Avsetningen til oljefondet blir derimot noe svakere.

Les mer om: