OFFSHORE

Gasskraft i sentrum

Regjeringen legger opp til økt forskning og utvikling av alternative fornybare energikilder ved at overføringen til Enova øker med 10 millioner kroner, til 279 millioner. I tillegg vil Enova få rundt 200 millioner kroner som følge av avgift på nettariffen.

Regjeringen øker bevilgningene til forskning og utvikling (FoU) av renseteknologi for gasskraftverkene. For 2002 kan det brukes 244 millioner kroner til dette formålet. Håpet er å få såkalte CO2 –frie gasskraftverk. – Regjeringen er i samtaler med gasskraftutbyggerne og vil komme med stimuli som kan gjøre det attraktivt å vente med å bygge ut gasskraftverkene inntil vi har en renseteknologi som kan brukes i stor skala, sier Steensnæs. Han understreker at de tre konsesjonene og utbyggingstillatelsene som er gitt, opprettholdes.

Ja til Snøhvit

Steensnæs er heller ikke villig til å stoppe utbyggingen av Snøhvit-feltet. – Gasskraftverket her er en del av selve prosessanlegget, understreker han. Regjeringen vil utarbeide en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og har startet arbeidet med å kartlegge hva som er gjort av konsekvensutredninger i dette området. – Disse utredningene vil være et sentralt bidrag til utformingen av en helhetlig forvaltningsplan for dette havområdet.

Også andre kystnære og sårbare områder hvor det kan være aktuelt å drive olje og gassvirksomhet, skal konsekvensutredes. I første omgang skal Lofoten under lupen. Olje- og energidepartementet har fått nesten fem millioner kroner til dette arbeidet.

Reiten uenig

Norsk Hydros generaldirektør Eivind Reiten deler overhodet ikke regjeringens ønske om å vente og se. – Det kommer ingen ny teknologi dalende ned som manna fra himmelen som betyr at vips, så er renseteknologien klar.

Gasskraftutbyggingene må komme i gang nå, slik at vi kan vinne erfaring og gradvis konvertere disse til såkalte CO2-frie gasskraftverk. Skal Norge utvikle en salgbar teknologi innen renseområdet, må vi komme i gang så fort som mulig. Vil du være med, så heng på, mener Reiten.

Administrerende direktør i Naturkraft, Ole Rønning, understreker at norske gasskraftverk vil bygges med absolutt siste tilgjengelige teknologi. De vil forberedes for renseanlegg. – Forprosjekteringen på dette er allerede begynt. Utfordringen nå ligger i å få en god nok leveranse av gass til kraftverkene. Når det foreligger vil bygging starte.

Regjeringen nedjusterer oljeprisen fra 200 til gjennomsnittlig 185 kroner pr fat for 2002. Samtidig er prisen pr. fat for 2001 redusert fra 230 til 220 kroner. På årsbasis betyr reduksjonen i oljeprisen lite for inntektene til staten. Avsetningen til oljefondet blir derimot noe svakere.

TBL kritiserer

Regjeringens budsjettforslag ser bort fra industrielle hovedprioriteringer og er uten de ønskede stimuli for internasjonalt konkurranseutsatt industri, hevder Teknologibedriftenes landsforening (TBL). – Skuffelsene er flere enn oppmuntringene for en industri som sliter med å demme opp for tiltakende uteetableringer, heter det i en pressemelding fra TBL.

– Særnorske avskrivingsregler for maskiner påfører norsk industri

konkurransehandikap og taler mot investeringer i hjemlig industri, sier

direktør Knut E. Sunde i TBL. Han etterlyser også FoU-tiltakene som ble varslet.

– Vi verdsetter at taket løftes litt for skatteincentiver for FoU.

At dette tilsynelatende finansieres ved å droppe den kjempepopulære

Funn-ordningen allerede etter et halvt år, er hårreisende for mange av de

over 400 bedriftene. Flere av dem har gått inn på flerårige tiltak i

ordningen, i tillit til at den skulle videreføres. Det er avslørende for

politikernes holdning til forutsigbarhet i næringspolitiske virkemidler,

sier Sunde. (js)

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.