KLIMA

Frykter nedleggelse i Ny-Ålesund

VIKTIG: Observatoriet på Svalbard er viktig både for GPS-målingene Ola Nordmann bruker i dagliglivet, og for klimaforskningen.
VIKTIG: Observatoriet på Svalbard er viktig både for GPS-målingene Ola Nordmann bruker i dagliglivet, og for klimaforskningen. Bilde: Bjørn-Owe Holmberg
Peder Qvale
9. des. 2011 - 07:04

Observatorium i Ny-Ålesund

  • Statens Kartverks geodetiske observatorium i Ny-Ålesund inngår med sin VLBI-antenne (VLBI – Very Long Baseline Interferometry) i et globalt forskningsnettverk av tilsvarende antenner og stasjoner.
  • VLBI-antennen kartlegger bevegelsene på jordoverflaten, hvor fort jorden snurrer rundt og finner jordens nøyaktige plassering i verdensrommet.
  • VLBI-antennen er av avgjørende betydning for presis jordobservasjon og klimaovervåking.

For jo lengre tid det tar å få bevilget midler over statsbudsjettet, jo større er sannsynligheten for at observatoriet blir utdatert eller i verste fall bryter sammen. Det ville i så fall få globale konsekvenser.

– Vi er veldig alene så langt nord på den nordlige halvkule. Observatoriene helt nord i Canada har blitt lagt ned, noe som gjør vårt enda viktigere. Hvis vi ikke er med og vår stasjon ikke blir erstattet, kan globale observasjoner bli opp til 30 prosent dårligere, forklarer seksjonsleder Line Langkaas i Statens kartverk.Etterlyser hurtighet

Langkaas har jobbet med observatoriet i en årrekke og mener det er risikabelt å utsette oppgraderingen.

– Antennen er beregnet for 20 år. Den fyller 20 til neste år. Hvis vi får penger til neste år, tar det åtte år før vi kan gravlegge den gamle. Det er derfor vi trenger pengene nå og ikke kan vente lenger, sier hun.Flere ringvirkninger

Prisen for å oppgradere det geodetiske observatoriet er på rundt 200 millioner kroner. For den summen får man blant annet flyttet det til en mer egnet plass 1,5 kilometer fra der det står i dag, noe som blant annet tillater tryggere innflyging.

Oppgraderingen gir også en rekke nye, forbedrete systemer og tillater at man kan måle mer nøyaktig med GPS og andre satellittsystemer med høy presisjon.

Til sist kan man få et bedre forskningsgrunnlag i klimaforskningen om staten bevilger pengene. Gjennom VLBI-antennen (Very Long Baseline Interferometry) bidrar nemlig observatoriet med data om hvor mye isbreene smelter og om havnivået og landet hever seg.

HÅPEFULLE: Kommunikasjonsrådiver Anne Jørgensen, fagekspert Halvdan Kierulf og seksjonsleder Line Langkaas ved Statens Kartverk på Hønefoss er glødende opptatt av å få på plass midler til oppgradering av observatoriet i Ny-Ålesund. Peder Qvale

Globalt viktig

På grunn av sin unike plassering helt i nord er observatoriet er en av de viktigste delene i et internasjonalt nettverk av observatorier.

Avdelingsdirektør Terje Wahl ved Norsk Romsenter er derfor opptatt av at det skal få leve videre.

– Det bidrar både til å skjøte sammen målinger fra ulike verdensdeler og til å gi unike målinger høyt oppe i Arktis. GPS-målingene som gjøres der gir direkte info om hvor raskt Svalbard stiger etter hvert som isbreene krymper. VLBI-målingene er av en mer global karakter og sier noe om hele Jordas bevegelse i rommet og rotasjon rundt sin akse, sier Wahl.

Han forteller at observatoriet er interessant for romaktører verden rundt.

– Store romorganisasjoner som NASA i USA og DLR i Tyskland ser på VLBI-anlegget på Svalbard som et meget verdifullt norsk bidrag til det globale samarbeidet innen geodesi, hvor bakkebaserte og rombaserte instrumenter spiller sammen, legger han til.Bør ikke ha nedetid

Med dette bakteppet håper seksjonsleder Langkaas regjeringen følger opp det miljøvernminister Erik Solheim har signalisert i forhold til neste års statsbudsjett, nemlig at en oppgradering er viktig.

– Når vi betyr så mye for de globale resultatene bør vi ikke ha nedetid. Hvis vi får totalhavari vil mange års arbeid gå tapt, advarer hun.

Les også:

Observatoriet åpner igjen

Fant hemmelig rom i Observatoriet

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.