Fred. Olsen og Hafslund Eco vil bygge havvind i Norge

Vil søke konsesjoner på begge de norske havvind-feltene, og jobbe både med bunnfast og flytende.

Fred. Olsen og Hafslund Eco vil bygge havvind i Norge
Regjeringen åpner Utsira Nord (rødt) og Sørlige Nordsjø II for vindkraft til havs. Utsira Nord er egnet for flytende havvindturbiner, mens Sørlige Nordsjø II er egnet for bunnfast. (Illustrasjon: TU Media) Illustrasjon: TU Media

Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco går sammen i konkurransen om de første havvind-konsesjoner på norsk sokkel.

I sommer besluttet regjeringen at to områder i Nordsjøen, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, skal åpnes for vindkraft. Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco vil søke om konsesjoner på begge disse feltene.

Partnerne vil jobbe både med flytende og bunnfast havvind, og ønsker å samarbeide med leverandørindustri i Norge.

Vil være med på å utvikle havnett

I en pressemelding skriver partnerne at det ikke er hensiktsmessig å levere store mengder kraft til det nordiske markedet. I stedet håper de å levere til olje- og gassinstallasjoner og annet forbruk i og rundt Nordsjøen.

De skriver også at de ønsker å være med på å utvikle et framtidig havnett. 

Nettselskapene i Europa er enige om at det bør bygges nett for 90 GW havvind, og ser på offshore-nett og havvind-huber i Nordsjøen og Østersjøen, som kan knytte naboland sammen.  

 – På lengre sikt forventer vi at etterspørselen etter fornybar kraft kommer til å øke for å dekke behovet for elektrifisering og avkarbonisering av Norge, Norden og resten av Europa. Her vil et havnett i Nordsjøensom kombinerer store mengder havvind og regulerbar vannkraft være sentralt, sier konsernsjef i Hafslund Eco, Finn Bjørn Ruyter i pressemeldingen. 

Les også