IT

Framtidas radio blir DAB

ENIGE OM Å BLI ENIGE: Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas og IKT-Norges Per Morten Hoff skal legge DAB-striden bak seg.
ENIGE OM Å BLI ENIGE: Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas og IKT-Norges Per Morten Hoff skal legge DAB-striden bak seg.Bilde: Leif Hamnes
Leif Hamnes
25. mars 2009 - 10:09

DAB (Digital Audio Broadcasting)

  • Norge har sendt DAB siden de første prøvesendingene kom på lufta i 1995. Nå er DAB-dekningen på rundt 80 prosent av befolkningen.
  • Det er tildelt frekvenser til 4 såkalte DAB-blokker, hvor hver har plass til rundt 10 radiokanaler med litt ulik bitrate:

– 2 Riksblokker

– 1 Regionblokk fordelt på sju regioner etter NRKs distriktskontorer

– 1 Lokalblokk som er delt i 37 lokalområder

  • Per i dag er det etablert en riksblokk og en regionblokk, men det er ledig kapasitet for tre kanaler med den beste lydkvaliteten (192 kbit/s) i riksblokken.

DAB kontra DAB+

  • Selv om vi har mer enn nok plass i det norsk DAB-nettet, er det allerede sprengt i eksempelvis England. For å øke kapasiteten er det implementert en ny og mer effektiv måte å kode lyden på kalt DAB+.
  • DAB+ bruker en lydkodek som heter AAC+ som er spesielt effektiv ved små bitrater. Ved høye bitrater rundt 160 kbit/s og over er ikke besparelsen i forhold til lydkvalitet så stor.
  • Utviklingen av lydkvalitet innen vanlig DAB, som bruker kodeken MPEG-1 Audio Layer II, har vært betydelig. Det er nå mulig å kode bedre lyd inn i en bitrate på 160 kbit/s enn det før var mulig med 192 kbit/s.
  • DAB+ gjør det likevel mulig å få flere kanaler inn på det samme frekvensområdet. DAB+ er ikke bakoverkompatibel, men mange nye radioer kan dekode både DAB og DAB+.
  • I Norge er det ikke plassproblemer i DAB-nettet, men hvis vi skal bytte til DAB+ en gang i framtiden kan det være aktuelt å parallellsende over mange år.

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas har invitert IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff til en overmoden radioprat.

Hensikt: Å bli enige om digitalradio én gang for alle, og framstå samlet utad. Utgangspunktet virker lovende:

– Vi er ikke mot digitalradio, forsikrer Per Morten Hoff.

– Vi er ikke dogmatiske med hensyn til DAB kontra DAB+, forsikrer Hans-Tore Bjerkaas.Ikke helt rosenrødt

Full så enkelt er det selvfølgelig ikke.

Valget av standard, DAB mot DAB+ (se fakta), er fortsatt en mulig kime til konflikt, men ifølge partene selv en filleting sammenlignet med konsekvensene for norsk radio ved å gjøre ingenting.

IKT-Norges skepsis mot DAB-standarden har ifølge kritikerne kuppet debatten og fått unaturlig stor tyngde, mens NRK er kritisert for å være lite kompromissvillige.Under samme fane

Men tonen har sjelden vært mer sivilisert mellom IKT-Norge og NRK enn akkurat nå.

– Fra å være i skyttergravene er vi med Bjerkaas i åpent terreng, og det er bra. Jeg er blitt sablet ned for å ha ødelagt radioens framtid, men synes fremdeles vi må finne framtidas standard før vi ber folk om å skrote 15- 20 millioner fullt brukbare FM-radioer, sier Hoff til Teknisk Ukeblad.

Med DAB+ kan vi redde dette i land, mener han.

– Med dét som bakgrunn stiller jeg gjerne opp på samme side som NRK og P4, Elektronikkbransjen og forbrukermyndighetene for å få fortgang i dette. Det er på tide at digitaliseringen av radio blir ferdigstilt, sier Hoff.Møtes på halvveien

I 2014 går dagens avtale mellom NRK og Norkring om FM-sendenettet ut. NRK ser gjerne at siste FM-radio er skrotet innen da.

– Ifølge Norkring blir leien vesentlig høyere om FM-nettet må oppgraderes for videre bruk over en lengre periode. NRKs bekymring er at en negativ trend fortsetter ved at en stadig større del av våre kostnader går til distribusjon på bekostning av innhold, sier kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas til Teknisk Ukeblad.

Han gjør ingen innrømmelser når det gjelder standardvalg, men mener enighet er viktigst.

– Det som gjelder nå, er at alle konstruktive krefter setter seg sammen. Vi trenger å sette digitalradio på dagsorden igjen, og inviterer derfor Hoff til et møte for å oppnå en felles forståelse, sier Bjerkaas.

Klabb og DAB

Radiobransjen og elektronikkforhandlerne fortviler omtrent like mye over at DAB-satsingen har stått stille i to år.

– Slik det er nå, er det full forvirring blant kundene om DAB er framtidas radioformat. Av de 700 000-800 000 radioapparatene som årlig selges i Norge, er bare 40 000-60 000 av dem DAB-mottakere, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Elektronikkbransjen.

To ting må til – raskt – for å redde radioen, mener Bjørke – og starter med det Bjerkaas og NRK nødig snakker høyt om:

– Det er helt avgjørende å få satt en slokkedato for FM-nettet. Det vil bidra til punkt nummer to: å få fjernet usikkerheten som er sådd blant folk flest om DAB som standard, sier hun.Overraskede politikere

Folks usikkerhet overfor DAB har inntil nylig vært delt av de fleste av landets kulturpolitikere.

Det ble tydelig under paneldebatten mellom TV-topper og sentrale kulturpolitikere under bransjetreffet Digital-TV forum nylig.

Tilsynelatende plutselig oppdaget politikersiden av panelet at DAB-striden mellom NRK og IKT-Norge ikke var like fastlåst som de trodde. Til gjensidig overraskelse fra bransjen selv.

– Jeg var overrasket over at dette var ukjent for politikerne, og at ikke digitalisering av radio har vært høyere på dagsorden. Det bekrefter bare at vår videre strategi med å informere politikerne i dette spørsmålet er viktig, sier Hans-Tore Bjerkaas.

Les også: Derfor taper RiksTV