Fra Notodden til Mexicogolfen

Notodden: Like før innkjøringen til Notodden fra Gvarv, ligger en møbelbutikk ved venstre side av veien. I fjerde etasje finnes en bedrift som har fremgang, Minox Technology AS.

Senest i september fikk bedriften ett oppdrag fra Shell i USA om å levere vannrensingsutstyr til Shell Mars plattformen.

Prosessanlegget Minox leverer skal fjerne oksygen fra sjøvann som skal brukes som injeksjonsvann i reservoaret og gi økt oljeutvinning. Hvis ikke oksygenet fjernes, får operatøren på feltet store korrosjonsproblemer med utstyret som går ned i reservoaret og brønnene ødelegges.

Minox Technology AS ble etablert for fem år siden. De produserer utstyr primært for oljeindustrien onshore og offshore samt gassindustrien rundt i verden. Det siste året har omsetningen vokst betydelig, fra 2,4 millioner i 1998 til 55 millioner i år.

- Den sterke veksten er en stor utfordring for oss. Dagens kronekurs og høye rente påvirker lønnsomheten, så vi vurderer om vi skal produsere utstyret i utlandet fremfor i Norge, forteller administrerende direktør Kjell Skar. Minox har totalt 15 fast ansatte og leier inn ekstra arbeidskraft ved behov. Prosessanleggene bygges hos lokale underleverandører. Men i forbindelse med leveransen til Shell i USA, vil utstyrspakken bli satt sammen hos en lokal leverandør i New Orleans

- Vi har allerede en mann på plass i der nede for å følge leveransen. For øvrig er vi avhengig av å ha folk til stede på det amerikanske markedet og har derfor etablert oss i Houston.

Fra Hydro

Prosessanlegget som skal leveres til Shell Mars er basert på å trekke ut/strippe oksygen ved hjelp av nitrogen. Strippegassen blir regenerert i et katalytisk kammer. Anlegget er laget for å oppnå et oksygeninnhold på mindre enn 10 ppb uten å bruke kjemikaler. Teknologien kan benyttes i alle typer sjøvann uavhengig av temperatur og trykk.

Prinsippet ble i sin tid utviklet ved Norsk Hydros forskningsavdeling. Ved å blande inn nitrogengass (dekkgass) med minimalt oksygeninnhold i vannstrømmen, vil oksygenmengden i dekkgassen og sjøvannet utjevnes. Dermed "trekkes" oksygenet ut fra sjøvannet og inn i dekkgassen.

Dekkgassen renses så for oksygenet den har tatt med fra vannet, for så å bli tilbakeført for en ny runde. Prosessen er kontinuerlig og gjøres over to trinn. Opprinnelig var det Hydro som laget slike anlegg, men etter en omstilling i Hydro i 1991, fikk Kværner Process Systems en lisens på prosessen.

- Etter noen år tok Hydro tilbake kontrollen over prosessen og vi ble etablert for å videreføre teknologien. Vi fikk fødselshjelp fra Hydro og SND. Vi mener selv at vi har oppnådd gode resultater og fremtidsutsiktene er gode, forteller Skar.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå