OFFSHORE

Fra Notodden til Mexicogolfen

Notodden: Like før innkjøringen til Notodden fra Gvarv, ligger en møbelbutikk ved venstre side av veien. I fjerde etasje finnes en bedrift som har fremgang, Minox Technology AS.

Senest i september fikk bedriften ett oppdrag fra Shell i USA om å levere vannrensingsutstyr til Shell Mars plattformen.

Prosessanlegget Minox leverer skal fjerne oksygen fra sjøvann som skal brukes som injeksjonsvann i reservoaret og gi økt oljeutvinning. Hvis ikke oksygenet fjernes, får operatøren på feltet store korrosjonsproblemer med utstyret som går ned i reservoaret og brønnene ødelegges.

Minox Technology AS ble etablert for fem år siden. De produserer utstyr primært for oljeindustrien onshore og offshore samt gassindustrien rundt i verden. Det siste året har omsetningen vokst betydelig, fra 2,4 millioner i 1998 til 55 millioner i år.

- Den sterke veksten er en stor utfordring for oss. Dagens kronekurs og høye rente påvirker lønnsomheten, så vi vurderer om vi skal produsere utstyret i utlandet fremfor i Norge, forteller administrerende direktør Kjell Skar. Minox har totalt 15 fast ansatte og leier inn ekstra arbeidskraft ved behov. Prosessanleggene bygges hos lokale underleverandører. Men i forbindelse med leveransen til Shell i USA, vil utstyrspakken bli satt sammen hos en lokal leverandør i New Orleans

- Vi har allerede en mann på plass i der nede for å følge leveransen. For øvrig er vi avhengig av å ha folk til stede på det amerikanske markedet og har derfor etablert oss i Houston.

Fra Hydro

Prosessanlegget som skal leveres til Shell Mars er basert på å trekke ut/strippe oksygen ved hjelp av nitrogen. Strippegassen blir regenerert i et katalytisk kammer. Anlegget er laget for å oppnå et oksygeninnhold på mindre enn 10 ppb uten å bruke kjemikaler. Teknologien kan benyttes i alle typer sjøvann uavhengig av temperatur og trykk.

Prinsippet ble i sin tid utviklet ved Norsk Hydros forskningsavdeling. Ved å blande inn nitrogengass (dekkgass) med minimalt oksygeninnhold i vannstrømmen, vil oksygenmengden i dekkgassen og sjøvannet utjevnes. Dermed "trekkes" oksygenet ut fra sjøvannet og inn i dekkgassen.

Dekkgassen renses så for oksygenet den har tatt med fra vannet, for så å bli tilbakeført for en ny runde. Prosessen er kontinuerlig og gjøres over to trinn. Opprinnelig var det Hydro som laget slike anlegg, men etter en omstilling i Hydro i 1991, fikk Kværner Process Systems en lisens på prosessen.

- Etter noen år tok Hydro tilbake kontrollen over prosessen og vi ble etablert for å videreføre teknologien. Vi fikk fødselshjelp fra Hydro og SND. Vi mener selv at vi har oppnådd gode resultater og fremtidsutsiktene er gode, forteller Skar.