Flest tas for juks i Oslo

Flest tas for juks i Oslo
FORSKJELLER: Ved UiO har 29 studenter blitt utvist på grunn av juks hittil i år. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus er tilsvarende tall 22. Ved NTNU ble sju utvist for juks, og ved UiB 5. Bilde: Colourbox.com

Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus tar flest studenter for juks.

Det viser tallmateriale som studentavisen Universitas har samlet inn.

Les også: "Koker" studentoppgaver

Jobber bevisst

Ved Universitetet i Oslo (UiO) har 29 studenter av totalt 27.414 blitt utvist på grunn av juks og mistet studieplassen, mens ved Høgskolen i Oslo og Akershus er tallet 22 av totalt 16.922 studenter.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim har til sammenligning utvist sju av 21.999 studenter, og Universitetet i Bergen fem av 14.665 studenter.

Studiedirektøren ved UiO tror forskjellene kan komme av målrettet arbeid for å avsløre juksemakere.

– UiO har jobbet bevisst mot fusk over lengre tid. Det er ingen grunn til å tro at Oslo-studenter er mer uredelige enn andre studenter, sier avdelingsdirektør ved studieavdelingen ved UiO, Monica Bakken.

2010: Jukse-rekord ved NTNU

Vil ha sentralt register

I Norge finnes det ingen oversikt over omfanget av juks på nasjonalt nivå, men Kunnskapsdepartementet har i lengre tid ivret for å innføre et nasjonalt register for å sette en stopper for juksemakerne.

– Vi har grunn til å tro at studenter har kommet seg inn på andre læresteder etter å ha blitt utestengt, men vi har ingen dokumentasjon på dette, sier statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet.

Det er nå satt ned en arbeidsgruppe for å få fortgang i arbeidet med et nytt sentralt register.