KARRIERE

Flest permitteringer i industrien

SPARER: 2 av 3 permitteringer i september kom i industrien, ifølge Nav.
SPARER: 2 av 3 permitteringer i september kom i industrien, ifølge Nav. Bilde: Dag Yngve Dahle

Industrien sto for 56 prosent av alle varsler om oppsigelser og 66 prosent av varslene om permitteringer i september, viser tall fra Nav.

Verst i sør og vest

I alt 27 bedrifter varslet om oppsigelse av til sammen 885 ansatte, og 52 bedrifter meldte inn permittering av i alt 1.619 ansatte. 1.603 permitteringer var på heltid.

Flesteparten av de varslede driftsinnskrenkningene har skjedd i Sør- og Vest-Norge.

Kun meldeplikt

I Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal mottok over 600 arbeidstakere permitteringsvarsler i september.

Varslingsstatistikken tar kun for seg bedrifter som har meldeplikt til Nav, arbeidsgivere som vurderer oppsigelse eller permittering av minst ti arbeidstakere.

Registreringen startet i januar i år.

Les mer om: