Flere smuler til innovasjon

Den samlede potten er for 2005 satt til 926,1 millioner, mot 890,5 for i år. Det er en økning på under fire prosent.

Tre såkornfond stikker av med det meste av bevilgningen. Det er avsatt 125 millioner kroner i tapsfond og 500 millioner kroner i ansvarlig lån. Midlene skal gå til å styrke kommersialiseringen av nye innovative prosjekter.

Innovasjon Norge skal bruke midlene til : landsdekkende innovasjonstiltak (herunder oppfinnerstipend), programmer, rådgivning og formidling av informasjon og kunnskap om internasjonale markedsmuligheter, og profilering av Norge og norsk næringsliv internasjonalt. Noe mer skal neste år gå til profilering av Norge som reisemål.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå