Ingeniører jobber i ferien

Flere ingeniører jobbet i ferien i år – og de la ned flere arbeidstimer

Oljekrisen kan være årsak.

37,4 prosent av Nitos medlemmer svarte «ja» på spørsmål om de utførste arbeid i ferien i år. Det er en økning fra i fjor. I tillegg er det også er en økning i hvor mye arbeid ingeniørene utførte i ferien i år.
37,4 prosent av Nitos medlemmer svarte «ja» på spørsmål om de utførste arbeid i ferien i år. Det er en økning fra i fjor. I tillegg er det også er en økning i hvor mye arbeid ingeniørene utførte i ferien i år. (Bilde: Infogram)

Oljekrisen kan være årsak.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

At mange ingeniører jobber i ferien er ikke noe nytt, og økningen i antall fra i fjor til i år er heller ikke veldig stor.

Men ser vi på hvor mye de enkelte oppgir at de har jobbet i ferien, begynner tallene å bli interessante. 

For ikke bare jobber flere ingeniører når de egentlig har fri – de jobber også langt mer. 

Noe av årsaken kan ligge i etterdønningene fra oljekrisen.

Én av fire jobbet minst tre hele dager

Undersøkelsen er gjennomført blant Nitos medlemmer. 37,4 prosent av de spurte ingeniørene svarer at de har utført arbeid i ferien i år. Det er en liten økning på to prosentpoeng fra 35,3 i fjor

Det er likevel under nivået fra 2015, da hele 41 prosent svarte ja på samme spørsmål. 

Men de ingeniørene som svarer at de jobber i ferien oppgir også at de jobber mer enn tidligere. Færre jobber kun noen få timer, mens det er en solid økning i andelen som sier at de jobber tre dager eller mer, når de egentlig har fri. 

Hele 26,3 prosent jobbet minst tre dager av ferien sin, mot 22,1 prosent i fjor. 

Nesten 7 prosent jobbet i mer enn 10 dager. 

Etterdønninger av krisen

President i Nito, Trond Markussen, er overrasket over at tallene er såpass høye, og sier han hadde håpet at tallene skulle fortsette å gå ned, at flere ingeniører så verdien av å ha fullstendig ferie.  

Samtidig ser han en mulig synder i oljekrisen, med sine kuttrunder og omstillinger – og påfølgende høy arbeidsledighet – som kan ha virket inn på tallene. Ingeniører er blant dem som har vært hardest rammet, og arbeidsledigheten for yrkesgruppen er fortsatt langt høyere enn før krisen.

Føler du deg mindre trygg i jobben din, vil du gjerne legge inn en ekstra innsats for å vise at du er verdifull for bedriften. 

– Dette gjør gjerne at man blir mer usikker på om det er greit å koble seg helt av, til tross for at man har ferie. Jeg vil tro mange synes det er vanskeligere å være bekvem med å ta seg ordentlig fri, sier Markussen til Teknisk Ukeblad. 

Ofte faller ikke arbeidsoppgaver bort i samme omfang som nedbemanningen som er gjennomført. Dermed blir arbeidsbelastningen for de som sitter igjen i mange tilfeller større enn den har vært tidligere. Selv om man er glad for å ha fått beholde jobben, så kan man ikke gjøre jobben til alle som har måttet gå. Ferie kommer som en ekstra utfordring på toppen av dette.

– Når det så begynner å gå bedre, så er det mange bedrifter som velger å holde litt igjen, de oppbemanner ikke like fort, og det skjønner den ansatte. Men det gjør også at du kommer i en skvis, for du har ikke lyst til å være vanskelig, som ansatt vil du prøve å hjelpe arbeidsgiver. Men ferien kommer også her som en utfordring, påpeker Markussen.

Bli enig med sjefen

Markussen tror den beste løsningen om du er usikker er å ta en prat med sjefen, for å bli enige om hva som er greit. Hvis du er usikker på hvor trygt du sitter i jobben, eller hvor vanskelig det blir for andre å fylle oppgavene dine - og hvordan du da skal håndtere å ta fri – ta det opp med arbeidsgiver.

Ha en dialog om hva som er forventet av deg, hvor tilgjengelig du bør være i ferien din. Ikke bare tenk på hva som kan være tilfelle, men snakk med dem som kan si noe om det. Bli enig om hvilke saker man kan kontaktes om - og ikke minst når, råder han.

I tillegg gjelder det å være forberedt på at man skal ta ferie. Avslutt så mye som mulig før du tar fri, rydd pulten, avtal med kolleger om hva som bør gjøres i ditt fravær og ha gjerne en plan klar for hva som må gjøres når du kommer tilbake. Her bør det så klart legges opp til minst mulig arbeid i ferien.

Og hvis du absolutt må jobbe litt i ferien, er Markussens råd å sette av en fast tid i uken – eller til dagen – som brukes til å ta unna det som må gjøres. For noen vil også ha det bedre på ferie, hvis de er innom og sjekker, får svart på det som dukker opp, slik at de har kontroll. Det som da gjelder er å finne en måte hvor omfanget blir begrenset mest mulig, 

– Lag deg et tidsvindu, for eksempel en time på morgenen, hvor du svarer på sms og e-post og er tilgjengelig. Da vet også arbeidsgiver og kolleger når det er greit å ta kontakt med deg, uten at det ødelegger ferien for en selv eller andre.

Da kan du også legge arbeidet vekk resten av dagen, slik at du får slappet av og får den avkoblingen du skal i en ferie. 

– For hvis du hele tiden bare skal ta den femminutters samtalen og svare på mailen, da føler du at du er på jobb.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå